TRƯỜNG CAO ĐẲNG CSND II THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

Hiến máu nhân đạo là hoạt động tình nguyện mang ý nghĩa nhân văn cao cả thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, vì cộng đồng. Hưởng ứng phong trào Hiến máu tình nguyện “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” do ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện Bộ Công an phát động, trong những năm qua, trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II đã thường xuyên tuyên truyền cho học viên về ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc hiến máu vì đồng đội thân yêu, đã phát động và tổ chức cho học viên tham gia hiến máu và trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện. Năm 2014 trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II đã phối hợp với Bệnh viện 30/4, Trung tâm truyền máu huyết học Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức cho học viên hiến máu tình nguyện, kết quả thu được 501 đơn vị máu.

Hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7/4/2014, Ban chỉ đạo Hiến máu Nhà trường đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ  phường Long Bình, phường Long Thạnh Mỹ (Quận 9), phường Trường Thọ, (Quận Thủ Đức) tổ chức cho học viên tham gia hiến máu và đã thu được 312 đơn vị máu.

Kết quả trên cho thấy học viên trường Cao đẳng CSND II luôn thể hiện nghĩa cử cao đẹp, ý thức vì cộng đồng. 

Giới thiệu chung

Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II được thành lập trên cơ sở sát nhập Trường Trung học Cảnh sát nhân dân II và Trường Trung học Cảnh sát nhân dân IV theo Quyết định số 402/QĐ-BCA ngày 14/10/1993 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, Trường đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử và nhiều tên gọi khác nhau. Mỗi giai đoạn, mỗi bước đi lên của Nhà trường gắn liền với bối cảnh chung của đất nước và những chủ trương về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự của đất nước.

Xem thêm »

Thông báo của trường

Hoạt động của trường