Thứ 2, 7/1/2019 16:22 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

CHI BỘ BỘ MÔN NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH LÀM VIỆC, PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”

      Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt tinh thần Hướng dẫn số 12-HD/BCTTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện Kế hoạch số 69/KH/BM2 ngày 19/10/2018 của Chi bộ Bộ môn Ngoại ngữ - Tin học về thực hiện sinh hoạt chuyên đề năm học 2018 - 2019, ngày 29/12/2018, Chi bộ Bộ môn Ngoại ngữ - Tin học đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống cho lãnh đạo đơn vị và toàn thể đảng viên, góp phần hoàn thành tốt chương trình nhiệm vụ năm học.

      Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đang đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với trách nhiệm cao và tình cảm sâu sắc; trong đó, sửa đổi lối làm việc theo phong cách của Bác là vấn đề cơ bản, cấp thiết. Chính vì vậy, học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nội dung rèn luyện cho chính bản thân mỗi Đảng viên, giảng viên trong Chi bộ, Bộ môn; giúp xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

      Mở đầu buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Trung tá Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư Chi bộ đã nêu mục đích, yêu cầu của buổi sinh hoạt; đề nghị các đồng chí đảng viên nêu cao tinh thần dân chủ, thảo luận đóng góp ý kiến, gắn kết chặt chẽ với việc phê bình và tự phê bình, liên hệ trực tiếp với tình hình thực tiễn công tác của đơn vị và bản thân trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Được sự phân công của chi bộ, đồng chí Trung úy Phan Tiến Dũng trình bày về phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gồm một số nội dung chính:

- Phong cách làm việc từ quần chúng, vì quần chúng;

- Phong cách dân chủ, tuân thủ quyết định của tập thể;

- Phong cách làm việc khoa học, đổi mới;

- Phong cách làm việc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm, nêu gương trước cấp dưới.

Hình 1. Phần trình bày của Đồng chí Phan Tiến Dũng về phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Phương Thảo - BM NNTH

Phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đồng chí Đại úy Nguyễn Văn Thắng trình bày gồm những nội dung cơ bản sau:

- Tác phong lãnh đạo vì quần chúng;

- Kết hợp tính nguyên tắc và tính linh hoạt, sáng tạo;

- Kết hợp giữa nhiệt tình cách mạng với tính khoa học;

- Thống nhất giữa tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách và quyết đoán;

- Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, nói đi đôi với làm.

Hình 2. Phần trình bày của đồng chí Nguyễn Văn Thắng về phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Phương Thảo - BM NNTH

      Sau phần trình bày về các nội dung chính của chuyên đề, tất cả các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ đã thảo luận, góp ý hoàn thiện nội dung và thực hiện phê bình và tự phê bình gắn với chức trách nhiệm vụ được giao.

Hình 3. Đồng chí Hồ Thị Thủy phát biểu  - Ảnh: Phương Thảo - BM NNTH

Hình 4. Đồng chí Phan Bá Quang phát biểu - Ảnh: Phương Thảo - BM NNTH

Hình 5. Đồng chí Hoàng Xuân Kỳ phát biểu - Ảnh: Phương Thảo - BM NNTH

Hình 6. Đồng chí Trần Thị Nhàn phát biểu - Ảnh: Phương Thảo - BM NNTH

Hình 7. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt Nga phát biểu - Ảnh: Phương Thảo - BM NNTH

Hình 8. Đồng chí Trần Trung Kiên phát biểu - Ảnh: Phương Thảo - BM NNTH

Hình 9. Đồng chí Phan Thị Thanh Tâm phát biểu - Ảnh: Phương Thảo - BM 

Hình 10. Đồng chí Phạm Văn Điền phát biểu  - Ảnh: Phương Thảo - BM NNTH

Hình 11. Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Nhung phát biểu - Ảnh: Phương Thảo - BM NNTH

Hình 12. Đồng chí Nguyễn Thị Trang phát biểu - Ảnh: Phương Thảo - BM NNTH

      Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, thay mặt cho cấp ủy Chi bộ, đồng chí Trung tá Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư Chi bộ đã đánh giá cao quá trình nghiên cứu chuẩn bị và trình bày nội dung về chuyên đề của các đồng chí được phân công; biểu dương sự tham gia của tất cả các đồng chí đảng viên, với tinh thần phê bình và tự phê bình cao đã tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng. Đồng chí đề nghị sau khi nghiên cứu học tập chuyên đề, các đồng chí đảng viên cần chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh mình về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên trong đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm vì tập thể, tạo động lực làm việc theo phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; ổn định công tác tư tưởng, bản lĩnh chính trị và lối sống trong sạch, lành mạnh để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hình 13. Đồng chí Trung tá Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư Chi bộ phát biểu kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề  - Ảnh: Phương Thảo - BM NNTH

      Sau hơn 2 giờ làm việc nghiêm túc, với tinh thần, trách nhiệm cao nhất của mỗi Đảng viên, buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Bộ môn Ngoại ngữ - Tin học đã kết thúc theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra./.

Phương Thảo - Bộ môn NNTH, T39

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 439
Tất cả 4,211,287