Thứ 4, 8/1/2020 9:39 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

CHI BỘ BỘ MÔN NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH CỦA ĐẢNG VIÊN CHI BỘ BỘ MÔN NGOẠI NGỮ - TIN HỌC”

     Thực hiện Kế hoạch số 01/KH/BM2 ngày 18/10/2018 của Chi bộ Bộ môn Ngoại ngữ - Tin học về thực hiện sinh hoạt chuyên đề năm học 2019 - 2020, ngày 31/12/2019, Chi bộ Bộ môn Ngoại ngữ - Tin học đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên chi bộ Bộ môn Ngoại ngữ - Tin học nhằm mang lại hiệu quả nâng cao ý thức và hành động tiết kiệm, chống lãng phí cho đảng viên trong chi bộ.

     Mở đầu buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bùi Đình Thi - Bí thư Chi bộ đã nêu mục đích, yêu cầu của buổi sinh hoạt; đề nghị các đồng chí đảng viên nêu cao tinh thần dân chủ, thảo luận đóng góp ý kiến, gắn kết chặt chẽ với việc phê bình và tự phê bình, liên hệ trực tiếp với tình hình thực tiễn công tác của đơn vị và bản thân trong quá trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Đồng chí Bùi Đình Thi nêu mục đích, yêu cầu của buổi sinh hoạt chuyên đề

Ảnh: Nguyễn Thị Trang - Bộ môn NN-TH

Đồng chí Dương Thục Phương trình bày chuyên đề

Ảnh: Nguyễn Thị Trang - Bộ môn NN-TH

     Được sự phân công của chi bộ, đồng chí Dương Thục Phương - Đảng viên trình bày một số nội dung chính của chuyên đề như:

- Chương 1: Tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Những vấn đề lý luận

- Chương 2: Thực trạng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đảng viên Chi bộ Bộ môn NN-TH theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đảng viên Chi bộ Bộ môn NN-TH theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Sau phần trình bày về các nội dung chính của chuyên đề, tất cả các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến đối với nội dung chuyên đề; liên hệ với thực tiễn công tác chuyên môn và sinh hoạt hàng ngày tại đơn vị, đồng thời đưa ra, bổ sung đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả nội dung của chuyên đề này tại chi bộ thời gian tới.

Đồng chí Hồ Thị Thủy đóng góp ý kiến cho chuyên đề

Ảnh: Nguyễn Thị Trang - Bộ môn NN-TH

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hải đóng góp ý kiến cho chuyên đề

Ảnh: Nguyễn Thị Trang - Bộ môn NN-TH

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đóng góp ý kiến cho chuyên đề

Ảnh: Nguyễn Thị Trang - Bộ môn NN-TH

Đồng chí Trần Thị Nhàn đóng góp ý kiến cho chuyên đề

Ảnh: Nguyễn Thị Trang - Bộ môn NN-TH

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Thu đóng góp ý kiến cho chuyên đề

Ảnh: Nguyễn Thị Trang - Bộ môn NN-TH

     Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, thay mặt cho cấp ủy Chi bộ, đồng chí Bùi Đình Thi - Bí thư Chi bộ đã đánh giá cao quá trình nghiên cứu chuẩn bị và trình bày nội dung về chuyên đề của đồng chí Dương Thục Phương; biểu dương sự tham gia của tất cả các đồng chí đảng viên, với tinh thần phê bình và tự phê bình cao đã tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng. Đồng chí đề nghị sau khi nghiên cứu học tập chuyên đề, các đồng chí đảng viên cần chủ động nghiên cứu, học các nội dung chuyên đề. Đồng thời, mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên trong đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm vì tập thể trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại chi bộ để góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh.

     Sau hơn 2 giờ làm việc nghiêm túc, với tinh thần, trách nhiệm cao nhất của mỗi Đảng viên, buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Bộ môn Ngoại ngữ - Tin học đã kết thúc theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra.

Phan Tiến Dũng

Nguyễn Thị Trang

Bộ môn Ngoại ngữ - Tin học

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 582
Tất cả 4,172,878