Thứ 2, 21/9/2015 14:27 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ XÉT ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC, “ĐƠN VỊ VĂN HÓA, GƯƠNG MẪU CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆNH CAND” CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CSND II, NĂM HỌC 2015 - 2016

     Nhằm có cơ sở để xem xét, công nhận danh hiệu “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” của các tập thể và là cơ sở để xét các danh hiệu thi đua của các tập thể, cá nhân vào dịp tổng kết năm học 2015 – 2016, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II đã ban hành Kế hoạch số 1848/KH- T39(XDLL), ngày 03/09/2015 về đăng ký thi đua năm học và “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”, năm học 2015 – 2016.

     Triển khai kế hoạch trên, lãnh đạo các Bộ môn, Khoa, Phòng, Trung tâm và Ban Quản lý dự án đã phổ biến kế hoạch đến toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong đơn vị và tổ chức thực hiện đăng ký thi đua nghiêm túc. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký, lãnh đạo các đơn vị đã gửi hồ sơ về Ban Giám Hiệu (qua Phòng XDLL) để tổng hợp và trình Hội đồng thi đua xét duyệt đăng ký.

     Trên cơ sở tổng hợp của Phòng Xây dựng lực lượng về kết quả đăng ký của các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường, ngày 19/08/2015, tại phòng họp Ban Giám hiệu, Hội đồng thi đua và Ban tư vấn của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II đã tổ chức buổi họp xét đăng ký thi đua năm học và “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”, năm học 2015 - 2016.

Họp xét đăng ký thi đua của T39, năm học 2015 - 2016

     Tại buổi họp, đồng chí Thiếu tướng, NGND, PGS.TS. Vũ Đức Khiển - Chủ tịch Hội đồng, đã chỉ đạo các ủy viên trong Hội đồng phải dựa vào Thông tư số 40/2014/TT-BCA, ngày 23/09/2014 của Bộ Công an về quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; Thông tư số 52/2012/TT- BCA ngày 10/08/2012 của Bộ Công an về việc quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, xét và công nhận “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” để làm căn cứ xét đăng ký thi đua của các đơn vị và cá nhân trong Nhà trường theo quy định. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch Hội đồng cũng yêu cầu các ủy viên Hội đồng khi xét đăng ký phải đối chiếu nội dung đăng ký công việc sẽ thực hiện trong năm học 2015 - 2016 của các đơn vị, cá nhân để việc xét đăng ký của Hội đồng được toàn diện, khách quan, tránh cho đăng ký tràn lan và không tập trung.

     Sau hơn hai giờ làm việc nghiêm túc, Hội đồng thi đua của Trường Cao đẳng CSND II đã thống nhất Kết quả đăng ký thi đua năm học 2015 - 2016 của các đơn vị và cá nhân trong Nhà trường như sau:

           

          A. Kết quả đăng ký thi đua của các Tập thể trực thuộc T39, năm học 2015- 2016

TT

ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

1

Cờ thi đua của Chính phủ

(02 đơn vị)

  1. Bộ môn LLCT, KHXH&NV

  2. Phòng Quản lý Đào tạo

2

Cờ thi đua của Bộ Công an

(06 đơn vị)

  1. Phòng Xây dựng Lực lượng  

  2. Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học

  3. Phòng Khảo thí & ĐBCL Đào tạo 

  4. Phòng Quản lý học viên

  5. Bộ môn Pháp luật

  6. Khoa QLTTAT Giao thông

3

Cờ thi đua cấp Tổng cục

(06 đơn vị)  

  1. Phòng Hậu cần

  2.  Phòng Quản lý Nhà ăn

  3. Bộ môn Ngoại ngữ - Tin học

  4. Bộ môn Nghiệp vụ cơ sở

  5. Bộ môn Quân sự, Võ thuật, TDTT

  6. TT Dạy nghề & Đào tạo lái xe

4

Đơn vị quyết thắng

(09 đơn vị) 

  1. Phòng Hành chính Tổng hợp

  2. Bộ môn Tâm lý

  3. Khoa Quản lý Hành chính về TTXH

  4. Khoa CSPCTP Hình sự

  5. Khoa CSPCTP Kinh tế

  6. Khoa CSPCTP về Ma túy

  7. Khoa Kỹ thuật Hình sự

  8. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

  9. Ban Quản lý Dự án

5

Đơn vị tiên tiến

(02 đơn vị)

  1. Khoa CSPCTP về Môi trường

  2. TT Thông tin KH & Tư liệu giáo khoa

 

     B. Kết quả đăng ký thi đua cá nhân của T39, năm học 2015- 2016

TT

ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA

TỔNG SỐ ĐĂNG KÝ

GHI CHÚ

1

Chiến sỹ thi đua cơ sở

107 đồng chí

 

2

- Chiến sỹ tiên tiến

- Lao động tiên tiến

453 đồng chí

 

3

Hoàn thành nhiệm vụ

12 đồng chí

 

4

Không đăng ký

03 đồng chí

  - 02 đ/c nghỉ chờ hưu

  - 01 đ/c chuẩn bị chuyển công tác đến CA địa phương

 

     C. Kết quả đăng ký “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” của các đơn vị trực thuộc T39, năm học 2015- 2016

    25 đơn vị đăng ký “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” (Tỷ lệ: 100%)

 

Lê Vinh Tùng - Phòng Quản lý NCKH, T39

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 165
Tất cả 3,398,906