Thứ 5, 1/10/2015 8:14 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

THÔNG BÁO V/v XÂY DỰNG DỰ TOÁN NHIỆM VỤ KHOA HỌC NGHIỆP VỤ, KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỦA T39 (THỰC HIỆN TỪ NĂM 2015)

     Căn cứ Công văn số 1501/BCA-H41, ngày 23/07/2015 của Bộ Công an về hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước; Hướng dẫn số 03/HD-BCA-H41, ngày 12/05/2015 của Bộ Công an về trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp Quốc gia; Hướng dẫn tạm thời số 816/HD-V21(P6), ngày 24/09/2015 của Viện Chiến lược và Khoa học Công an về xây dựng dự toán nhiệm vụ khoa học nghiệp vụ khoa học xã hội và nhân văn trong CAND (trong khi chưa có văn bản thay thế Quyết định số 1546/2007/QĐ-BCA(E11), ngày 06/12/2007 của Bộ Công an quy định về định mức xây dựng và dự toán kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ trong CAND);

     Thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng, NGND, PGS.TS. Vũ Đức Khiển - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND II, Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học thông báo đến các Chủ nhiệm nhiệm vụ về việc xây dựng dự toán nhiệm vụ khoa học nghiệp vụ, khoa học xã hội và nhân văn thực hiện từ năm 2015 như sau:

     1. Mỗi nhiệm vụ khoa học xây dựng 01 bản dự toán kinh phí tổng thể từ điểm mở đầu đến kết thúc nhiệm vụ và trình cơ quan quản lý khoa học có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện.

     2. Khi xây dựng dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học cần dựa trên cơ sở tổng số kinh phí được phân bổ cho nhiệm vụ khoa học, định mức chi theo quy định, cân đối đầy đủ các yếu tố cấu thành dự toán nhiệm vụ khoa học, bao gồm:

     - Công lao động khoa học;

     - Thuê chuyên gia;

     - Hội thảo, tọa đàm khoa học;

     - Điều tra, khảo sát thực tế;

     - Tự đánh giá kết quả trước khi nghiệm thu;

     - Chi khác: văn phòng phẩm, in ấn, mua tài liệu, dịch thuật …

     3. Biểu mẫu xây dựng dự toán cho 01 nhiệm vụ khoa học nghiệp vụ, khoa học xã hội và nhân văn gồm 02 phần:

     - Phần thứ nhất: Tổng dự toán kinh phí nhiệm vụ (thực hiện theo Biểu mẫu số 1);

     - Phần thứ hai: Giải trình tổng dự toán (thực hiện theo Biểu mẫu số 2).

     4. Chứng từ thanh quyết toán kinh phí:

     - Đối với các nhiệm vụ khoa học triển khai từ năm 2014 trở về trước: Áp dụng các mẫu biểu, hóa đơn tài chính theo quy định của Nhà nước và hệ thống mẫu chứng từ do V21 ban hành đang sử dụng;

     - Đối với các nhiệm vụ khoa học triển khai từ năm 2015: Áp dụng các mẫu biểu, hóa đơn tài chính theo quy định của Nhà nước và hệ thống mẫu chứng từ do V21 ban hành mới.

     Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học - T39 thông báo để các Chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ đồng chí Thiếu úy Nguyễn Trung Phong - cán bộ Phòng QL.NCKH để được hướng dẫn thêm./.

   

     * XEM CHI TIẾT MỘT SỐ BIỂU MẪU:

      - Biểu mẫu số 1. Tổng dự toán kinh phí nhiệm vụ

      Xem chi tiết tại đây

 

      - Biểu mẫu số 2. Dự toán chi tiết kinh phí nhiệm vụ

      Xem chi tiết tại đây

PHÒNG QUẢN LÝ NCKH - T39

 

Nguyễn Trung Phong - Phòng Quản lý NCKH, T39

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 160
Tất cả 3,291,044