Thứ 5, 1/10/2015 16:43 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN, T39 (NĂM HỌC 2015 – 2016)

     Căn cứ Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II (ban hành kèm theo Quyết định số 3115/QĐ-T39-QLNCKH ngày 26/12/2014 của Hiệu trưởng); Kế hoạch số 1877/KH-T39-QLNCKH ngày 09/09/2015 của Hiệu trưởng về việc tổ chức thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, năm học 2015 - 2016; đề xuất Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên và danh sách người hướng dẫn (Năm học 2015 - 2016) của các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường,

     Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học thông báo cho sinh viên các lớp hệ Cao đẳng đang học tập tại Trường có nguyện vọng đăng ký tham gia đề tài nghiên cứu khoa học năm 2015 - 2016 như sau:

     1. Về đối tượng:

     - Sinh viên hệ Cao đẳng đang học tập tại Trường.

     - Nhà trường khuyến khích tất cả sinh viên hệ Cao đẳng đang học tập tại Trường đăng ký và tham gia thực hiện đề tài NCKH của sinh viên.

     - Đối với sinh viên hệ Cao đẳng có điểm tổng kết học tập của năm học thứ I và năm học thứ II (nếu có) từ đủ 8,0 điểm trở lên bắt buộc phải đăng ký tham gia thực hiện đề tài NCKH của sinh viên.

     2. Về số lượng:

     - Sinh viên chỉ được thực hiện 01 đề tài trong 01 năm học.

     - Không quá 05 sinh viên đăng ký tham gia thực hiện cùng 01 đề tài, trong đó phải xác định sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài.

     3. Về cơ cấu Giải thưởng và chế độ chính sách:

     - Sinh viên đạt “Giải thưởng Sinh viên NCKH cấp Trường” năm học 2015 - 2016: Ngoài Giấy khen của Hiệu trưởng còn được hưởng các chế độ sau:

    + Xuất sắc     : 1.000.000 đồng/01 đề tài và cộng điểm thưởng vào kết quả học tập trong năm học theo quy định hiện hành của Bộ Công an.

     + Tốt             : 700.000 đồng/01 đề tài và cộng điểm thưởng vào kết quả học tập trong năm học theo quy định hiện hành của Bộ Công an.

     + Khá            : 500.000 đồng/01 đề tài và cộng điểm thưởng vào kết quả học tập trong năm học theo quy định hiện hành của Bộ Công an.

     + Đạt             : 300.000 đồng/01 đề tài và cộng điểm thưởng vào kết quả học tập trong năm học theo quy định hiện hành của Bộ Công an.

     - Về số lượng giải thưởng: Căn cứ số lượng đề tài nghiên cứu khoa học được tham gia xét “Giải thưởng Sinh viên NCKH cấp Trường”, Phòng QL.NCKH sẽ tham mưu Hiệu trưởng và Hội đồng Khoa học Nhà trường cơ cấu cụ thể số lượng đề tài đạt giải Xuất sắc, Tốt, Khá và Đạt.

     4. Thủ tục đăng ký:

 - Sinh viên Truy cập Website của Nhà trường (địa chỉ http://caodangcsnd2.edu.vn) vào mục NCKH sinh viên” thuộc chuyên mục Nghiên cứu khoa học để xem “Gợi ý danh mục đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên và danh sách người hướng dẫn, năm học 2015 - 2016” và tải Mẫu “Đơn đăng ký thực hiện đề tài NCKH của sinh viên”.

     - Sau khi đã lựa chọn đề tài phù hợp với khả năng, nguyện vọng, sinh viên phải hoàn thành mẫu “Đơn đăng ký”. Lớp trưởng các lớp có trách nhiệm tập hợp mẫu “Đơn đăng ký” về Phòng Quản lý học viên hoặc gửi trực tiếp cho cán bộ Phòng QLNCKH (Cơ sở 1) trước ngày 08/10/2015 để tổng hợp, báo cáo Hiệu trưởng và Hội đồng xét chọn.

     - Sinh viên có thể lựa chọn tên đề tài, đề xuất người hướng dẫn đủ điều kiện ngoài danh mục gợi ý của các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường.

     * Lưu ý: Do mỗi tên đề tài NCKH chỉ duyệt cho 01 sinh viên chịu trách nhiệm chính tham gia thực hiện, và người hướng dẫn chỉ được đăng ký hướng dẫn tối đa 02 đề tài NCKH của sinh viên/01 năm học. Do đó, đối với sinh viên đăng ký tên đề tài hoặc người hướng dẫn đã bị trùng, vượt quá số lượng sẽ phải làm “Đơn đăng ký” lại.

     Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị sinh viên liên hệ cán bộ Phòng QL.NCKH (đ/c Đỗ Tiến Dũng - ĐT: 0909.555.325, đ/c Nguyễn Trung Phong - ĐT: 01228828804) để được hướng dẫn thêm./.

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ NCKH

                                     (Đã ký)

              Trung tá, TS. Trương Hoài Phương

 

 

- “Gợi ý danh mục đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên và danh sách người hướng dẫn, năm học 2015 - 2016”.  Xem tại đây

- Mẫu “Đơn đăng ký thực hiện đề tài NCKH của Sinh viên" .  Tải về tại đây

 

Đỗ Tiến Dũng - Phòng Quản lý NCKH, T39

 

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 227
Tất cả 3,448,962