Thứ 4, 26/8/2015 11:46 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

KẾT QUẢ THI VIẾT CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN, NĂM HỌC 2014 – 2015

             BỘ CÔNG AN                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CSND II                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                   KẾT QUẢ THI VIẾT CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN, NĂM HỌC 2014 – 2015

TT

TÊN CHUYÊN ĐỀ

SINH VIÊN THỰC HIỆN

KHÓA

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

KẾT QUẢ

Điểm TB

Xếp Giải

1

Học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II học tập làm theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh

Vũ Thị Hương

H02S

ThS.

Lê Thị Hồng

9,0

Giải Nhất

2

Quán triệt lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh “Đối với Chính phủ phải tuyệt đối trung thành, đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép” vào việc học tập, rèn luyện của học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II

Nguyễn Thị Hải My

H02S

ThS.

Mạc

Văn Thực

8,24

Giải Nhì

3

Chính sách tôn giáo theo tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XI góp phần bảo vệ ANTT

Nguyễn Phú Hoàng

H02S

ThS.

Huỳnh

Văn Em

8,16

Giải Nhì

4

Học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung với nước hiếu với dân

Huỳnh Nhật Đăng Khôi

H02S

CN.

Ngô Thị Vân

7,79

Giải Ba

5

Học viên trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II học tập và làm theo đức tính cần – kiệm – liêm – chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Mai Thế Hiển

H01S

CN.

Phạm

Văn Luận

7,75

Giải Ba

6

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết đại hội XI của Đảng

Thân Thế Tứ

H02S

ThS.

Hoàng

Thanh Nguyên

7,6

Giải Ba

7

Vấn đề giao tiếp và ứng xử của học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II

Trần Minh Sang

H02S

ThS.

Nguyễn

Thái Hà

7,45

Giải Ba

8

Quán triệt lời dạy của Bác Hồ “Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ” vào việc học tập, rèn luyện của học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II

Trần Thị Thanh Nhàn

H02S

TS.

Nguyễn Tốt

7,14

Giải Ba

 

Ấn định danh sách gồm 08 chuyên đề./                                

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                                                                      (Đã ký)

Nguồn: Đỗ Dũng ( Phòng QLNCKH-T39)

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 231
Tất cả 3,450,444