Thứ 4, 26/8/2015 11:53 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường Năm học 2014- 2015

Kết quả  đề tài NCKH của Sinh viên tham gia xét “Giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường”, năm học 2014 - 2015

 

TT

Tên đề tài

Mã số

Sinh viên thực hiện

Lớp

Trách nhiệm

Người

hướng dẫn

Xếp loại

1

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính và sự vận dụng của nó vào việc nâng cao đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay

SV.2014.
T39.01

Nguyễn Phi Luân

H02S

Trách nhiệm chính

Đại tá, ThS
Đoàn Văn Thuận

Xuất sắc

Nguyễn Thị Hải My

Tham gia

Ngô Phương Lan

Tham gia

Kiều Ngọc Dũng

Tham gia

Nguyễn Phú Hoàng

Tham gia

2

Giá trị truyền thống của con người Việt Nam và vai trò đối với việc phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay

SV.2014.
T39.25

Trần Hồng Linh Thi

H01S

Trách nhiệm chính

Trung tá, TS
Trương Hoài Phương

Xuất sắc

Lê Cao Tiến

Tham gia

Nguyễn Phước Đăng Huy

Tham gia

Phạm Ngọc Tuấn

Tham gia

Huỳnh Anh Tú

Tham gia

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và sự vận dụng trong việc nâng cao đạo đức cho học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II

SV.2014.
T39.05

Nguyễn Minh Quan

H02S

Trách nhiệm chính

Đại úy, ThS
Mạc Văn Thực

Xuất sắc

Nguyễn Duy Hoàng

Tham gia

Chu Thanh Sơn

Tham gia

Dương Văn Phúc

Tham gia

Nguyễn Văn Hoàng

Tham gia

4

Quan điểm của Đảng ta về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và vai trò của lực lượng CAND đối với công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

SV.2014.
T39.10

Nguyễn Thị Thủy Chung

H02S

Trách nhiệm chính

Thượng úy, ThS
Lê Thị Hồng

Xuất sắc

Lê Minh Nhật

Đặng Ngọc Trí

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh về yêu thương con người và sự vận dụng vào việc giáo dục nâng cao đức tính yêu thương con người cho sinh viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II

SV.2014.
T39.06

Phạm Hoàng Đạt

H02S

Trách nhiệm chính

Đại úy, ThS
Mạc Văn Thực

Tốt

6

Quá trình đổi mới tư duy đối ngoại của Đảng và nhà nước ta từ năm 1986 - nay

SV.2014.
T39.11

Trịnh Kim Cường

H02S

Trách nhiệm chính

Thượng úy, ThS
Lê Thanh Đức

Tốt

7

Quan điểm của Đảng ta về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

SV.2014.
T39.03

Nguyễn Ngọc Lê

H02S

Trách nhiệm chính

Thiếu tá, TS
Nguyễn Tốt

Tốt

Cấn Hoàng Lan Phương

Tham gia

Lê Thị Minh

Tham gia

Lê Hữu Đức

Tham gia

Nguyễn Tấn Sang

Tham gia

8

Hoạt động ngoại khóa của học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II – Thực trạng và giải pháp

SV.2014.
T39.14

Lê Huỳnh Bích Tuyền

H01S

Trách nhiệm chính

Thượng úy, ThS
Ngô Thanh Sơn

Tốt

Lê Thị Thu Hiền

Tham gia

Văn Lê Hải Quỳnh

Tham gia

Nguyễn Thị Hương Liên

Tham gia

Trần Bảo Quốc

Tham gia

9

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Việt Nam

SV.2014.
T39.26

Nguyễn Thị Diệu Hương

H02S

Trách nhiệm chính

Trung tá, TS
Trương Hoài Phương

Tốt

10

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên của Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II trong giai đoạn hiện nay

SV.2014.
T39.09

Thái Hồ Nguyên

H01S

Trách nhiệm chính

Thượng úy, ThS
Lê Thị Hồng

Tốt

Phạm Thị Thảo Nguyên

Tham gia

11

Quan điểm của Đảng ta về vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

SV.2014.
T39.04

Hà Phan Thanh Vọng

H02S

Trách nhiệm chính

Thiếu tá, TS
Nguyễn Tốt

Tốt

Trần Đại Phong

Tham gia

Võ Tấn Trinh

Tham gia

Lê Tiến Đức

Tham gia

12

Đường lối của Đảng ta về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

SV.2014.
T39.02

Lê Trọng Nguyễn

H02S

Trách nhiệm chính

Đại tá, ThS
Đoàn Văn Thuận

Tốt

Nguyễn Thành Phúc

Tham gia

Giang Văn Tấn

Tham gia

Nguyễn Hoàng Phúc

Tham gia

Tô Thị Ngọc Hân

Tham gia

13

Giải pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp của học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II

SV.2014.
T39.22

Trần Minh Sang

H02S

Trách nhiệm chính

Đại úy, ThS
Vũ Thị Hà

Tốt

14

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nay

SV.2014.
T39.08

Nguyễn Đoàn Anh Vũ

H01S

Trách nhiệm chính

Đại úy, ThS
Lê Thị

Quỳnh Trang

Tốt

Lương Đình Phú

Tham gia

Cao Xuân Hồng Ngọc

Tham gia

15

Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển nhân cách của sinh viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II

SV.2014.
T39.21

Sử Thị Nhi

H02S

Trách nhiệm chính

Đại tá, ThS
Nguyễn Hữu Chỉnh

Tốt

Nguyễn Lưu Hồng Ngọc

Tham gia

Đoàn Hải An

Tham gia

Hồ Thị Cường

Tham gia

Cao Thùy Dương

Tham gia

16

Một số yếu tố ảnh hưởng đến học tập giáo dục thể chất của học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II

SV.2014.
T39.20

Nguyễn Phúc Thịnh

H02S

Trách nhiệm chính

Đại úy, ThS
Lại Xuân Thủy

Tốt

17

Biện pháp tư pháp trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại trong Luật hình sự Việt Nam

SV.2014.
T39.16

Đặng Toàn Hiếu

H01S

Trách nhiệm chính

Đại úy, ThS
Nguyễn Mạnh Long

Tốt

18

Tội giết người trong Luật Hình sự Việt Nam- Lý luận và thực tiễn

SV.2014.
T39.18

Nguyễn Hoàng Lâm

H01S

Trách nhiệm chính

Thượng úy, ThS
Phạm Văn Trung

Tốt

Hoàng Việt Long

Tham gia

Đỗ Minh Hoài

Tham gia

19

Các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến hoạt động nhận thức

SV.2014.
T39.23

Phùng Đức Đạt

G1

Trách nhiệm chính

Thượng úy, CN
Nguyễn Vũ Thanh

Tốt

Lê Trọng Nhật

Tham gia

Thân Văn Hiếu

Tham gia

Nguyễn Thị Thoại Mỹ

Tham gia

Trần Hiếu Việt Trung

Tham gia

20

Sự vận dụng kỹ năng tự học các môn lý luận chính trị của sinh viên Trường Cao đẳng CSND II

SV.2014.
T39.24

Sầm Văn Cường

H02S

Trách nhiệm chính

Thiếu tá, ThS
Nguyễn Huy Toàn

Tốt

Võ Văn Việt Linh

Tham gia

Cao Văn Duy

Tham gia

Nguyễn Minh Hiếu

Tham gia

21

Tội cướp giật tài sản trong Luật Hình sự Việt Nam- Lý luận và thực tiễn

SV.2014.
T39.19

Võ Thụy Ngọc Ngân

H01S

Trách nhiệm chính

Thượng úy, ThS
Phạm Văn Trung

Tốt

Nguyễn Mạnh Toàn

Tham gia

Nguyễn Minh Duy

Tham gia

Trần Thanh Tiên

Tham gia

22

Tội gây ô nhiễm môi trường trong Luật Hình sự Việt Nam

SV.2014.
T39.17

Võ Chiến Thắng

H01S

Trách nhiệm chính

Đại úy, ThS
Nguyễn Mạnh Long

Tốt

Dương Ngọc Tâm

Tham gia

23

Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cần của người bị hại - Lý luận và thực tiễn

SV.2014.
T39.15

Chu Văn Việt

H01S

Trách nhiệm chính

Thượng úy, ThS
Ngô Thanh Sơn

Tốt

Nguyễn Quang Khải

Tham gia

Đặng Văn Thắng

Tham gia

Nguyễn Quốc Trung

Tham gia

24

Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về đấu tranh phòng, chống thủ đoạn phi chính trị hóa lực lượng vũ trang nhân dân của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay

SV.2014.
T39.07

Nguyễn Tấn Khẩn

H01S

Trách nhiệm chính

Đại úy, ThS
Lê Thị

Quỳnh Trang

Tốt

Trần Nguyễn Anh Tuấn

Tham gia

Chu Thế Duy

Tham gia

Nguyễn Lê Hồng Việt

Tham gia

25

Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về giải quyết các chính sách xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

SV.2014.
T39.12

Vũ Hà Vy

H02S

Trách nhiệm chính

Thượng úy, ThS

Nguyễn Văn Đường

Tốt

Đỗ Thị Lê Quyên

Tham gia

Nguyễn Thị Bích Thảo

Tham gia

 

                       

            Tổng cộng:      - Loại “Xuất sắc”: 04 đề tài               - Loại “Tốt”: 21 đề tài

 

                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                                                                                       (Đã ký)

Nguồn: Đỗ Dũng ( Phòng QL NCKH-T39)

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 217
Tất cả 3,450,417