Thứ 4, 28/10/2015 15:38 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

HƯỚNG DẪN SẮP XẾP DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN, ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN, GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CSND II  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      PHÒNG QLNCKH                                    Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

                                                                      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2015

HƯỚNG DẪN SẮP XẾP DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOTRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN, ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN, GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC

 

     1. Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật… Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, phiên dịch.

     2. Tài liệu tham khảo xếp theo vần ABC theo thông lệ của từng nước:

     - Tên tác giả là người nước ngoài: xếp theo thứ tự ABC theo họ.

     - Tên tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên.

     - Tài liệu không có tên tác giả: xếp thứ tự ABC từ đầu của cơ quan ban hành. Ví dụ: Tổng cục thống kê xếp vào vần T, Bộ Công an xếp vào vần B

     3. Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau:

     - Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành: (dấu hai chấm cuối tên)

     - Tên sách, luận án hay báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)

     - Nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)

     - Nơi xuất bản, (dấu phẩy cuối nơi xuất bản)

     - Năm xuất bản, (dấu phẩy sau năm)

     - Số trang. (gạch ngang giữa hai số, dấu chấm kết thúc)

     4. Tài liệu là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách…ghi đầy đủ các thông tin sau:

     - Tên tác giả: (dấu hai chấm cuối tên)

     - Tên bài viết, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)

     - Tên tạp chí hoặc tên sách, (dấu phẩy cuối tên)

     - Tập (không có dấu ngăn cách)

     - Số/ (dấu gạch sổ sau số)

     - Năm xuất bản, (dấu phẩy sau năm)

     - Các số trang. (gạch ngang giữa hai số, dấu chấm kết thúc)

     5. Tài liệu là bài viết trên báo điện tử, trang thông tin điện tử… ghi đầy đủ các thông tin sau:

     - Tên tác giả: (dấu hai chấm cuối tên)

     - Tên bài viết, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)

     - Tên báo điện tử/trang thông tin điện tử, (dấu phẩy cuối tên)

     - Tên tổ chức xuất bản, (dấu phẩy cuối tên)

     - Năm xuất bản, (dấu phẩy sau năm)

     - Đường dẫn URL đến ấn phẩm trên Website, (dấy phẩy sau đường dẫn)

     - Ngày trích xuất tài liệu, (dấu phẩy sau ngày)

     - Các số trang (gạch ngang giữa hai số, dấu chấm kết thúc)

     6. Tài liệu là văn bản pháp luật… ghi đầy đủ các thông tin sau:

     - Tên cơ quan/tổ chức ban hành: (dấu hai chấm cuối tên)

     - Số kí hiệu văn bản (in nghiêng, không có dấu phân cách)

     - Ngày ban hành văn bản (in nghiêng, không có dấu phân cách)

     - Tên đầy đủ của văn bản, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)

     - Các số trang. (gạch ngang giữa hai số, dấu chấm kết thúc)

     7. Nếu tài liệu dài hơn 1 dòng thì nên trình bày sao cho dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.

 

Ví dụ:

     1. Trương Công Am: Một số vấn đề về tâm lý hoạt động hỏi cung, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2003, trang 34 - 49.

     2. Bộ Công an: Hướng dẫn số 16/HD-BCA-41 ngày 31/12/2013, hướng dẫn thực hiện một số quy định trong Thông tư 18, 19, 20, 21, 22/2013/TT-BCA-C41 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân, 2013.  

     3. Bùi Văn Biều: Vai trò của Công an phường, xã trong phòng chống tái nghiện ma túy tại Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp, Đề tài khoa học cấp Bộ, mã số: TL-2004-T39-065, 2004.

     4. Vũ Anh Sơn: Công tác hỏi cung bị can phạm tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, Tạp chí Cảnh sát nhân dân, số 2/2007, trang 39.

     5. Vũ Quang Vinh: Hoạt động phòng ngừa tội phạm về ma túy của lực lượng Cảnh sát nhân dân, Luận án Tiến sỹ luật học, 2002.

 

TRƯỞNG PHÒNG QLNCKH

                   (Đã ký)

                                                   Trung tá Trương Hoài Phương

 

Đinh Ngọc Hạnh - Phòng Quản lý NCKH, T39

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 226
Tất cả 3,485,256