Thứ 5, 13/8/2015 22:56 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN CẤP KHOA, BỘ MÔN (NĂM HỌC: 2014 – 2015)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CSND II                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 PHÒNG QUẢN LÝ NCKH                                            Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

                                                                                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN CẤP KHOA, BỘ MÔN

                                                         (NĂM HỌC: 2014 – 2015)

 

Căn cứ Kế hoạch số 13/QĐ-T39-QLNCKH ngày 05/01/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND II về việc tổ chức thực hiện Đề tài NCKH của sinh viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, năm học 2014 - 2015;căn cứ Quyết định Thành lập Hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp Khoa, Bộ môn, năm học 2014 - 2015,

Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học xây dựng Chương trình họpHội đồng đánh giá Đề tài NCKH  của sinh viên cấp Khoa, Bộ môn như sau:

 

I. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian

-Theo Lịch công tác tuần của Nhà trường.

-Mỗi Hội đồng đánh giá Đề tài NCKH của sinh viên cấp Khoa, Bộ môn tối đa không quá 45 phút.

2.Địa điểm

Đánh giá Đề tài NCKH của sinh viên cấp Khoa, Bộ môn được tổ chức tại Phòng làm việc của Khoa, Bộ môn(có liên quan đến Đề tài NCKH của sinh viên).

II. Quy trình họp Hội đồng

Chương trình họp Hội đồng đánh giá Đề tài NCKH của sinh viên cấp Khoa, Bộ môn được thực hiện theo quy trình sau:

1. Ủy viên Thư ký đọc Quyết định thành lập Hội đồng

2.Chủ tịch Hội đồng chủ trìtheo trình tự sau:

-Sinh viên đọc tóm tắt quá trình thực hiện Đề tài NCKH (thời gian: 3 – 5phút)

- Người hướng dẫn nhận xét quá trình thực hiện Đề tài NCKH của sinh viên.

-Ủy viên phản biện đọc nhận xét.

-Ý kiến nhận xét khác của các ủy viêntrong Hội đồng(nếu có)

- Chủ tịch Hội đồng kết luận và đề nghị

3.Các thành viên Hội đồng bỏ phiếu kín đánh giá Đề tài NCKH của sinh viên cấp Khoa, Bộ môn.

4. Ủy viên Thư ký thông báo kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng.

 

     PHÒNG QUẢN LÝ NCKH

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 198
Tất cả 3,448,930