Thứ 2, 9/11/2015 8:19 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN CHU VĂN VIỆT - CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH, NĂM HỌC 2014 - 2015

     1. Tên đề tài và sinh viên thực hiện

     Tên đề tài: Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại - lý luận và thực tiễn

     - Mã số: SV.2014.T39.15

     - Sinh viên thực hiện:

     + Chu Văn Việt, lớp: H01S - chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài

     + Nguyễn Quang Khải, lớp: H01S - thực hiện đề tài

     + Đặng Văn Thắng, lớp: H01S - thực hiện đề tài

     + Nguyễn Quốc Trung, lớp: H01S - thực hiện đề tài

     - Người hướng dẫn: Thượng úy, ThS. Ngô Thanh Sơn

     2. Mục tiêu đề tài

     Làm rõ lý luận về khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại cùng với những vướng mắc, bất cập trong quy định của pháp luật tố tụng và thực tiễn giải quyết vụ án hình sự, từ đó đề xuất, kiến nghị đối với hoạt động lập pháp và hoạt động áp dụng quy định của pháp luật tố tụng về khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại trong thực tiễn.

     3. Đóng góp của đề tài

     - Góp phần làm sáng tỏ nội dung một số vấn đề lý luận về khởi tố vụ án hình sự, khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại.

     - Đánh giá những vướng mắc, bất cập khi áp dụng các quy định về khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại trong BLTTHS năm 2003 vào thực tiễn giải quyết vụ án hình sự.

     - Đưa ra một số kiến nghị góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật tố tụng hình sự  về khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại và thực tiễn áp dụng giải quyết vụ án hình sự.

     4. Kết quả đánh giá “Giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường”, năm học 2014 - 2015

     Xếp loại: “Tốt”

Nhóm sinh viên thực hiện đề tài NCKH: Chu Văn Việt, Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Quang Khải, Đặng Văn Thắng (lớp: H01S).

     5. Kết cấu của đề tài

     Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chủ yếu của đề tài được kết cấu thành 2 chương, 5 tiết.                                         

     MỞ ĐẦU

      CHƯƠNG 1. NHẬN THỨC CHUNG VỀ KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO YÊU CẦU CỦA NGƯỜI BỊ HẠI

     1.1. NHẬN THỨC CHUNG VỀ KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

     1.1.1. Khái niệm về khởi tố vụ án hình sự

     1.1.2. Căn cứ và cơ sở xác định căn cứ khởi tố vụ án hình sự

     1.1.3. Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự

     1.2. NHẬN THỨC CHUNG VỀ KHỞ TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO YÊU CẦU CỦA NGƯỜI BỊ HẠI

     1.2.1. Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại

     1.2.2. Khái niệm khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại

     1.2.3. Nội dung các quy định về yêu cầu khởi tố vụ án hình sự

     1.2.4. Nội dung các quy định về rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự

     CHƯƠNG 2. THỰC TIỄN KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO YÊU CẦU CỦA NGƯỜI BỊ HẠI -  NHỮNG VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

     2.1 TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ CHỈ ĐƯỢC KHỞI TỐ THEO YÊU CẦU CỦA NGƯỜI BỊ HẠI Ở NƯỚC TA

     2.2. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC KHI ÁP DỤNG QUY ĐỊNH VỀ KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO YÊU CẦU CỦA NGƯỜI BỊ HẠI TRONG THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ

     2.2.1. Áp dụng quy định về chủ thể có quyền yêu cầu và rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự

     2.2.2. Áp dụng quy định về những trường hợp chỉ được khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại

     2.2.3. Áp dụng quy định về hình thức, thời điểm yêu cầu khởi tố vụ án hình sự

     2.2.4. Áp dụng quy định về việc người bị hại trình bày lời buộc tội tại phiên tòa

     2.2.5. Áp dụng quy định về thời điểm rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự

     2.3. KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO YÊU CẦU CỦA NGƯỜI BỊ HẠI

     2.3.1. Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật tố tụng hình sự về khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại

     2.3.2. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu, tổ chức của cơ quan điều tra các cấp và nâng cao năng lực áp dụng các quy định về khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại

     KẾT LUẬN.

 

Đỗ Tiến Dũng - Phòng Quản lý NCKH, T39

 

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 204
Tất cả 3,448,937