Thứ 3, 10/11/2015 10:1 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NGUYỄN HOÀNG LÂM - CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH, NĂM HỌC 2014 - 2015

     1. Tên đề tài và sinh viên thực hiện

     - Tên đề tài: Tội giết người trong Luật hình sự Việt Nam lý luận và thực tiễn

     - Mã số: SV.2014.T39.18

     - Sinh viên thực hiện:

     + Nguyễn Hoàng Lâm, lớp: H01S - chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài

     + Hoàng Việt Long, lớp: H01S - tham gia đề tài

     + Đỗ Minh Hoài, lớp: H01S - tham gia đề tài

     - Người hướng dẫn: Đại úy, ThS. Phạm Văn Trung

     2. Mục tiêu đề tài

     Trên cơ sở nghiên cứu quy định Luật hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng về tội giết người Điều 93 BLHS, tìm ra những bất cập, vướng mắc, khó khăn về tội giết người trong pháp luật hình sự Việt Nam.

     3. Đóng góp của đề tài  

     - Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần vào việc hoàn thiện lý luận về tội giết người dưới góc độ pháp lý hình sự.

     - Làm tài liệu tham khảo đối với những người đang học tập, nghiên cứu về luật hình sự. Đồng thời, là tài liệu tham khảo có ý nghĩa cho những người làm công tác thực tiễn.

     - Góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật hình sự về tội giết người Điều 93 BLHS dưới góc độ pháp lý và thực tiễn hiện hành của luật.

     4. Kết quả đánh giá “Giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường”, năm học 2014 - 2015:

     Xếp loại: “Tốt”

 

Nhóm sinh viên thực hiện đề tài NCKH: Hoàng Việt Long, Nguyễn Hoàng Lâm Đỗ Minh Hoài (lớp: H01S)

     5. Kết cấu của đề tài

     Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chủ yếu của đề tài được kết cấu thành 2 chương, 5 tiết.  

     MỞ ĐẦU

     CHƯƠNG 1. NHẬN THỨC CHUNG VỀ TỘI GIẾT NGƯỜI TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM

     1.1. KHÁI NIỆM VÀ CÁC DẤU HIỆU PHÁP LÝ CỦA TỘI GIẾT NGƯỜI

     1.1.1. Khái niệm tội giết người

     1.1.2. Dấu hiệu pháp lý của tội giết người

     1.2. PHÂN BIỆT TỘI GIẾT NGƯỜI VỚI MỘT SỐ TỘI KHÁC TRONG NHÓM CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE

     1.2.1. Phân biệt Tội giết người với Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác

     1.2.2. Phân biệt Tội giết người với tội giết con mới đẻ

     1.2.3. Phân biệt tội giết người với tội giết người trong trạng thái tinh thần kích động mạnh

     1.2.4. Phân biệt Tội giết người với tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

     CHƯƠNG 2. THỰC TIỀN ÁP DỰNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI GIẾT NGƯỜI, NHỮNG KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

     2.1. THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI GIẾT NGƯỜI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

     2.2. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG THỰC TIỄN VIỆC ÁP DỤNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI GIẾT NGƯỜI

     2.2.1. Khó khăn vướng mắc trong thực tiễn việc áp dụng pháp luật hình sự về tội giết người

     2.2.2. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn việc áp dụng pháp luật hình sự về tội giết người

     2.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ GÓP PHẦN HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI GIẾT NGƯỜI

     2.3.1. Kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật hình sự về tội giết người

     2.3.2. Một số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của pháp luật hình sự về tội giết người

KẾT LUẬN

 

Đỗ Dũng -  Phòng Quản lý NCKH, T39

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 207
Tất cả 3,450,405