Thứ 3, 10/11/2015 10:21 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NGUYỄN MINH QUAN - CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH, NĂM HỌC 2014 - 2015

     1. Tên đề tài và sinh viên thực hiện

     - Tên đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và sự vận dụng trong việc nâng cao đạo đức cho học viên trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân II

     - Mã số: SV.2014.T39.15

     - Sinh viên thực hiện:

     + Nguyễn Minh Quan, lớp: H02S - chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài

     + Nguyễn Duy Hoàng, lớp: H02S - tham gia đề tài

     + Chu Thanh Sơn, lớp: H02S - tham gia đề tài

     + Dương Văn Phúc, lớp: H02S - tham gia đề tài

     + Nguyễn Văn Hoàng, lớp: H02S - tham gia đề tài

     - Người hướng dẫn: Đại úy, ThS. Mạc Văn Thực

     2. Mục tiêu đề tài

     Đề tài phân tích làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và sự vận dụng trong việc nâng cao đạo đức cho học viên trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân II.

     3. Đóng góp của đề tài

     - Hệ thống hóa cơ sở lý luận, các giải pháp nâng cao đạo đức cho học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.

     - Đưa các giá trị chuẩn mực đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh áp dụng cho học viên một lối sống trong sạch, lành mạnh.

     - Góp phần nâng cao đạo đức cách mạng cho học viên trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II và có thể làm tài liệu tham khảo cho môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh.

     4. Kết quả đánh giá “Giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường”, năm học 2014 - 2015

     Xếp loại: “Xuất sắc”

Nhóm sinh viên thực hiện đề tài NCKH: Nguyễn Minh Quan, Nguyễn Duy Hoàng, Chu Thanh Sơn, Dương Văn Phúc, Nguyễn Văn Hoàng (lớp: H02S).

Ảnh: Đỗ Dũng - Phòng Quản lý NCKH, T39

     5. Kết cấu của đề tài

     Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chủ yếu của đề tài được kết cấu thành 2 chương, 5 tiết.                                               

     MỞ ĐẦU

     CHƯƠNG 1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG

     1.1. HOÀN CẢNH VÀ CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG

     1.1.1. Hoàn cảnh lịch sử Việt Nam đối với việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

     1.1.2.  Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

   1.2. NỘI DUNG CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHI MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG

     1.2.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về vị trí và vai trò của đạo đức cách mạng

     1.2.2. Quan niệm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng

     1.2.3. Quan niệm của Hồ Chí Minh về nguyên tắc để xây dựng đạo đức cách mạng

     CHƯƠNG 2. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆ NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO HỌC VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

     2.1. TÌNH HÌNH HỌC TẬP RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CỦA HỌC VIÊN VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG

     2.1.1. Kết quả học tập rèn luyện đạo đức

     2.1.2. Nguyên nhân về mặt tiến bộ, tích cực

     2.1.3. Nguyên nhân về mặt hạn chế, tiêu cực

    2.2. TẦM QUAN TRONG VÀ YÊU CẦU CỦA VIỆC NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CHO HỌC VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

     2.2.1. Tầm quan trọng việc nâng cao đạo đức cho học viên trong giai đoạn hiện nay

     2.2.2. Yêu cầu của việc nâng cao đạo đức cho học viên

     2.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẦN THIẾT ĐỂ GÓP PHẦN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CHO HỌC VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

     2.3.1. Đẩy mạnh việc học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, những nội dung cơ bản của 6 điều Bác Hồ dạy trong toàn lực lượng Công an nhân dân

     2.3.2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, tác phong cho học viên

     2.3.3. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc rèn luyện của học viên

     2.3.4. Xây dựng tốt đội ngũ cán bộ lớp

     2.3.5. Thường xuyên tự phê bình và phê bình

     2.3.6. Phát động phong trào học tập những tấm gương về đạo đức

     KẾT LUẬN

 

Đỗ Dũng - Phòng Quản lý NCKH, T39

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 148
Tất cả 3,448,872