Thứ 3, 10/11/2015 11:1 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NGUYỄN PHÚC THỊNH - CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH, NĂM HỌC 2014 - 2015

     1. Tên đề tài và sinh viên thực hiện

     - Tên đề tài: Một số yếu tố ảnh hưởng đến học tập môn học giáo dục thể chất của học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II

     - Mã số: SV.2014.T39.20

     - Sinh viên thực hiện:

     Nguyễn Phúc Thịnh, lớp: H02S - chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài

     - Người hướng dẫn: Đại úy, ThS. Lại Xuân Thủy

     2. Mục tiêu đề tài

     Mục tiêu của đề tài là làm rõ về một số yếu tố ảnh hưởng đến học tập môn học giáo dục thể chất của học viên, từ đó đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng một số yếu tố ảnh hưởng đến học tập môn học giáo dục thể chất của học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II trong giai đoạn hiện nay.

       3. Đóng góp của đề tài

     - Làm cơ sở để nâng cao chất lượng học tập môn học giáo dục thể chất tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.

     - Nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn học giáo dục thể chất của học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.

     4. Kết quả đánh giá “Giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường”, năm học 2014 - 2015

     Xếp loại: “Tốt”

 

Sinh viên thực hiện đề tài NCKH: Nguyễn Phúc Thịnh (lớp: H02S).

Ảnh: Đỗ Dũng - Phòng Quản lý NCKH, T39

     5. Kết cấu của đề tài

    Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chủ yếu của đề tài được kết cấu thành 2 chương, 4 tiết.                                               

     PHẦN MỞ ĐẦU

     CHƯƠNG 1. NHẬN THỨC CHUNG VỀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA HỌC VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II

     1.1. NHẬN THỨC CHUNG VỀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT

     1.1.1. Quan niệm về giáo dục thể chất

    1.1.2. Định hướng phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước qua từng thời kỳ

   1.2. NHẬN THỨC CHUNG VỀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỌC TẬP MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA HỌC VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II

    1.2.1. Đặc điểm khác biệt của môn học giáo dục thể chất so với các môn học khác

     1.2.2. Nhận thức biểu hiện qua thái độ học tập của học viên đối với môn học giáo dục thể chất

     1.2.3. Đặc điểm người giáo viên giảng dạy giáo dục thể chất

     1.2.4. Phương pháp và hình thức tổ chức học tập các môn học giáo dục thể chất

     CHƯƠNG 2. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỌC TẬP MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA HỌC VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II

     2.1. THỰC TRẠNG VỀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỌC TẬP MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHÂT CỦA HỌC VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II

     2.1.1. Thực trạng về đội ngũ cán bộ giáo viên giảng dạy môn học giáo dục thể chất

     2.1.2. Thực trạng về nội dung chương trình môn học giáo dục thể chất chính khóa và hoạt động ngoại khóa

     2.1.3. Thực trạng về phương pháp dạy học môn học giáo dục thể chất

     2.1.4. Thực trạng về cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị dụng cụ và các điều kiện đảm bảo khác phục vụ học tập môn học giáo dục thể chất

     2.1.5. Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến học tập môn học giáo dục thể chất của học viên Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân II trong giai đoạn hiện nay

     2.2. BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỌC TẬP MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA HỌC VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

     2.2.1. Đào tạo, bồi dưỡng tuyển chọn và bổ sung đội ngũ giáo viên

     2.2.2. Đổi mới phương pháp dạy học giáo dục thể chất chính khóa

     2.2.3. Đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa; tổ chức giao lưu, tham gia thi đấu các giải trong và ngoài ngành

     2.2.4. Hình thành phương pháp học tập tích cực môn học giáo dục thể chất của học viên

     2.2.5. Hoàn chỉnh chế độ chính sách đối với cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên và học viên; đáp ứng trang thiết bị dụng cụ, cơ sở vật chất, sân bãi và các điều kiện đảm bảo khác theo nhu cầu thực tế

     KẾT LUẬN

 

Đỗ Dũng -  Phòng Quản lý NCKH, T39

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 196
Tất cả 3,450,393