Thứ 5, 12/11/2015 17:33 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

MẪU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN

I. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN

Mẫu 5a. Trang bìa đề cương đề tài NCKH của sinh viên (tải tại đây)

Mẫu 5b. Trang bìa phụ đề cương đề tài NCKH của sinh viên (tải tại đây)

Mẫu 5c. Nội dung đề cương đề tài NCKH của sinh viên (tải tại đây)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN CẤP KHOA, BỘ MÔN

Mẫu 6. Hướng dẫn trình bày Báo cáo tổng kết đề tài NCKH của sinh viên cấp Khoa, Bộ môn (tải tại đây)

Mẫu 6a. Trang bìa chính báo cáo tổng kết đề tài được tổ chức đánh giá ở cấp Khoa, Bộ môn (tải tại đây)

Mẫu 6b. Trang bìa phụ báo cáo tổng kết đề tài được tổ chức đánh giá ở cấp Khoa, Bộ môn (tải tại đây)

Mẫu 6c. Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài (tải tại đây)

Mẫu 6d. Thông tin về sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài (tải tại đây)

Mẫu 6e. Thông tin về sinh viên tham gia thực hiện đề tài (tải tại đây)

III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN THAM GIA XÉT “GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NCKH CẤP TRƯỜNG”

Mẫu 7. Hướng dẫn trình bày Báo cáo tổng kết đề tài NCKH của sinh viên ở cấp Trường (tải tại đây)

Mẫu 7a. Trang bìa chính báo cáo tổng kết đề tài được tổ chức đánh giá ở cấp Trường (tải tại đây)

Mẫu 7b. Trang bìa phụ báo cáo tổng kết đề tài được tổ chức đánh giá ở cấp Trường (tải tại đây)

Mẫu 7c. Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài (tải tại đây)

Mẫu 7d. Thông tin về sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài (tải tại đây)

Mẫu 7e. Thông tin về sinh viên tham gia thực hiện đề tài (tải tại đây)

 

Đỗ Dũng - Phòng Quản lý NCKH, T39

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 370
Tất cả 3,711,475