Thứ 5, 13/8/2015 22:56 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

TỔ CHỨC XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2014-2015

Thực hiện Công văn số 4071/X11-X14 ngày 21/04/2014 của Tổng cục XDLL Công an nhân dân (nay là Tổng cục Chính trị Công an nhân dân) về hướng dẫn thực hiện Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/06/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên;

Thực hiện chương trình năm học 2014-2015 của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II;

Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học đã ra quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên các khóa Cao đẳng 01 và Cao đẳng 02 của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II năm học 2014-2015, các thành viên trong hội đồng gồm: Các đồng chí trong Ban Giám hiệu; Đại diện lãnh đạo các Khoa, Phòng, Bộ môn và Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học. Buổi xét duyệt đã diễn ra với không khí sôi nổi, nghiêm túctrong 2 ngày 06 và 07/02/2015 tại Hội trường cơ sở 1 của Nhà trường. Hội đồng đã tiến hành xét duyệt26 nhóm đề cương đề tài NCKH của sinh viên, kết quả đã thông qua đề cương của 25 đề tài NCKH sinh viên. Đây là cơ sở khoa học để các nhóm sinh viên tiến hành thực hiện đề tài NCKH năm học 2014-2015.

Năm học 2014-2015 là năm học đầu tiên mà Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên với sự tham mưu trực tiếp từ Phòng quản lý nghiên cứu khoa học. Đây là một bước ngoặc lớn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và thực hiện mục tiêu giáo dục bậc Cao đẳng tại trường, góp phần bồi dưỡng nhân tài cho lực lượng Công an nhân dân.

Tuycòn gặp nhiều khó khăn về thời gian nghiên cứu và trong tìm kiếm số liệu, thông tin thực tế…; nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát từ Ban Giám hiệu, đồng thời dưới sự hướng dẫn tận tình của các đồng chí cán bộ, giảng viên hướng dẫn, công tác giám sát của cán bộ Phòng quản lý nghiên cứu khoa học, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên bước đầu đã gạt hái được nhiều thành công, nó thể hiện rõ qua sự trình bày khoa học, logic đề cương của các nhóm. Qua hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, điển hình là báo cáo đề cương đề tài NCKH sinh viên, có thể thấy rằng, sinh viên các khóa Cao đẳng đã thực hiện nhiệm vụ rất nghiêm túc, năng động và đầy sáng tạo, giúp sinh viên củng cố kiến thức đã được học, vận dụng sáng tạo và phát huy khả năng nghiên cứu độc lập, hình thành năng lực tự học cho sinh viên trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.

Kế hoạch tổ chức đánh giá đề tài NCKH sinh viên cấp Khoa/Bộ môn dự kiến diễn ra từ ngày 04/05/2015 đến ngày 11/05/2015. Các đề tài NCKH sinh viên được đánh giá loại Tốt trở lên sẽ được tham gia xét “Giải thưởng NCKH cấp trường”. Trong thời gian này, các nhóm sinh viên đang khẩn trương hoàn thành đề tài NCKH.Sinh viên đạt “Giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường” sẽ được khen thưởng theo quy định hiện hành của Bộ Công an, được cộng điểm thưởng vào kết quả học tập.

Là năm đầu tiên tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên, nhưng với sự tham gia năng nổ, nhiệt tình và đầy nhiệt huyết của sinh viên hệ Cao đẳng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, qua đó thể hiện tinh thần và thái độ học tập tích cực, không ngừng tìm tòi, sáng tạo, trau dồi khả năng, năng lực và kiến thức.  Chúc các sinh viên thực hiện đề tài NCKH sinh viên năm học 2014-2015 đạt được nhiều kết quả thành công, góp phần làm sáng tỏ những vấn đề khoa học đạt ra trong quản lý Nhà nước về an ninh trật tự và yêu cầu thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Phòng QL NCKH- T39

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 239
Tất cả 3,450,455