Thứ 5, 21/4/2016 10:36 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

HỌP HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN NĂM 2017

     Chiều ngày 19/4/2016, tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, Hội đồng khoa học và công nghệ của nhà trường đã tiến hành họp xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký thực hiện năm 2017.

     Tham dự buổi họp có đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS. Vũ Đức Khiển – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng là Trưởng các Phòng chức năng, Khoa, Bộ môn.

 

Các thành viên Hội đồng khoa học và công nghệ của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II họp xét chọn danh mục đăng ký nghiên cứu khoa học năm 2017. Ảnh: Trần Nam  – T39

      Tại buổi họp, các thành viên Hội đồng đã nghe báo cáo của Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học về tình hình triển khai Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2015, 2016 của nhà trường và Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017 của Bộ Công an. Nhìn chung, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015, 2016 đang triển khai theo nội dung, tiến độ được phê duyệt, tuy nhiên cũng có một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai chậm tiến độ. Về kế hoạch năm 2017, kết quả tổng hợp danh sách đăng ký của các đơn vị trong nhà trường có 32 nhiệm vụ khoa học và công nghệ (trong đó có 09 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, 23 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở).

 

Trung tá Trịnh Minh Đức – P. Trưởng Phòng QLNCKH báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2015, 2016 của nhà trường và Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017 của Bộ Công an. Ảnh: Trần Nam  – T39

     Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS. Vũ Đức Khiển - Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2017 nhằm thể chế hóa đường lối, chính sách phát triển khoa học và công nghệ của Quốc gia, Bộ Công an; phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, yêu cầu công tác của lực lượng Công an nhân dân và của nhà trường trong tình hình mới. Việc lựa chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký thực hiện phải có trọng tâm, trọng điểm, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác của Công an các đơn vị, địa phương và của nhà trường; đảm bảo tính thời sự, khả thi, đảm bảo về mặt khoa học; sản phẩm nghiên cứu có giá trị, địa chỉ ứng dụng cụ thể. Trong đó, cần ưu tiên lựa chọn những nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu bổ sung, phát triển và hoàn thiện lý luận chung về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; nghiên cứu làm rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động và đề xuất biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm; nghiên cứu xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng lực lượng, giáo dục đào tạo…

     Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng, trong danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký lần này có một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ rất cấp thiết, hàm lượng khoa học cao. Bên cạnh đó, vẫn còn một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ chưa thật sự cấp thiết. Hội đồng đã tiến hành thảo luận và thống nhất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký thực hiện năm 2017 để báo cáo Viện Chiến lược và Khoa học Công an xét duyệt gồm 19 nhiệm vụ khoa học và công nghệ (trong đó có 06 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, 13 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở).

 

Trần Nam - Phòng Quản lý NCKH, T39

 

 

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 114
Tất cả 3,369,476