Giới thiệu

Giới thiệu chung

Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II được thành lập trên cơ sở sát nhập Trường Trung học Cảnh sát nhân dân II và Trường Trung học Cảnh sát nhân dân IV theo Quyết định số 402/QĐ-BCA ngày 14/10/1993 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, Trường đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử và nhiều tên gọi khác nhau. Mỗi giai đoạn, mỗi bước đi lên của Nhà trường gắn liền với bối cảnh chung của đất nước và những chủ trương về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự của đất nước.

Xem thêm »

Thông báo của trường

Hoạt động của trường

  • Nhằm không ngừng nâng cao ý thức chấp hành điều lệnh nội vụ và điều lệnh đội ngũ cho học viên là một yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục đào tạo của Nhà …
  • Thực hiện Nghị quyết về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm học 2014-2015, ngày 05/01/2015 Đảng uỷ Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng & …
  • 1. Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Tổng cục Chính trị CAND và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập qu& …