Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II Tổ chức khai mạc võ ngoài giờ Năm học 2011 – 2012

Chuyên mục: Rèn luyện

Nhằm không ngừng rèn luyện, nâng cao thể lực cho học viên trong quá trình học tập tại trường phục vụ nhiệm vụ học tập và đào tạo toàn diện, trang bị cho học viên những kỹ thuật cơ bản, đa dạng của các môn võ thuật. Đồng thời rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh chiến đấu để bảo vệ mình, chủ động tấn công tội phạm, qua quá trình tập luyện phát hiện, chọn đội tuyển tham gia thi các giải đấu giữa các trường CAND và tại địa phương tổ chức.

Ngày 20/3/2012 trường Trung cấp Cảnh sát nhân tổ chức khai mạc các lớp võ ngoài giờ với 3 môn võ: Karatedo, Teakwondo, Vovinam

Quang cảnh giờ học Taewondo

Quang cảnh giờ học của môn Teakwondo

Thời gian học trong ngày từ 16h15’ đến 17h 45’; một tuần học viên học 3 buổi; tổng thời gian học là 12 tháng. Nội dung học từ nhập môn đến Huyền đai (Nhất đẳng). 100% học viên k18 đã đăng ký và tham gia khóa học.