Thứ 6, 10/5/2019 20:43 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II - MỘT NĂM NHÌN LẠI

     Toàn cầu hóa và sự bùng nổ của khoa học công nghệ đã và đang thúc đẩy giáo dục của mỗi quốc gia đổi mới không ngừng, đặc biệt là hội nhập quốc tế để cập nhật  tri thức mới. Vì vậy, nền giáo dục của mỗi quốc gia nói chung và các trường đại học, cao đẳng nói riêng cần hội nhập quốc tế để giao lưu, học hỏi cũng như đổi mới phù hợp với xu thế phát triển của thế giới. Xuất phát từ yêu cầu đó thì trong những năm qua, đối ngoại và hợp tác quốc tế luôn được xác định là một trong những mặt công tác trọng tâm của Trường Cao đẳng CSND II. Do đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn quan tâm, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức thực hiện tốt công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Với chủ trương mở rộng quan hệ đối ngoại, đối tác, đa dạng hóa các nội dung hoạt động của công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế nên năm học 2018 - 2019, Nhà trường đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong đối ngoại và hợp tác quốc tế, cụ thể:

     - Kết quả thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế song phương và đa phương với các đối tác:

     Nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trên cơ sở mối quan hệ đối tác với Văn phòng Cảnh sát liên bang Australia tại TP. Hồ Chí Minh.

     Ngoài ra, Nhà trường thường xuyên duy trì mối quan hệ với Lãnh sự quán Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh và đại diện Cảnh sát của một số quốc gia, vũng lãnh thổ tại Việt Nam.

      - Kết quả công tác tham gia, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế:

     + Nhà trường đã phối hợp với Cảnh sát liêng bang Australia tổ chức hội thảo quốc tế “Hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm ma túy, rửa tiền vào ngày 15/6/2018. Hội thảo đã thành công tốt đẹp.

     + Nhà trường đã phối hợp với Cảnh sát liêng bang Australia, Đại học RMIT tổ chức hội thảo “Điều tra buôn lậu ma túy xuyên quốc gia” trong khuôn khổ Chương trình đào tạo cho cán bộ thực thi pháp luật khu vực Châu Á Thái Bình Dương (ARLEMP 47) vào ngày 08/10/2018. Hội thảo đã thành công tốt đẹp.

     + Nhà trường đã phối hợp với Cảnh sát liêng bang Australia tổ chức 03 buổi mời báo cáo viên quốc tế về báo cáo cho học viên Nhà trường các chuyên đề về vai trò của tiếng Anh trong hợp tác quốc tế và công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, trong công tác điều tra hình sự. Các buổi báo cáo thực tế này đã mang lại hiệu quả thiết thực cho công tác giáo dục - đào tạo của Nhà trường.

     - Kết quả công tác hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:

     + Được Lãnh đạo Bộ quyết định, Nhà trường đã cử 01 đoàn đi tham quan, thực tế tại Malaysia và Singapore; 01 đoàn đi tham quan, thực tế tại Thái Lan .

     + Nhà trường cử 03 đồng chí tham gia đoàn của Bộ Công an đi tham quan, trao đổi, làm việc tại Nhật Bản.

     + Nhà trường đã hoàn thành tổ chức được 02 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống tội phạm ma túy và Điều tra tội phạm hình sự cho 45 cán bộ Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia trong thời gian 03 tháng. Như vậy, từ 2016 đến nay, trên cơ sở được Bộ Công an giao, Nhà trường đã tổ chức thành công 06 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ các chuyên ngành điều tra, phòng ngừa tội phạm ma túy, hình sự, nghiệp vụ giao thông đường bộ và quản lý hành chính cho tổng số 215 cán bộ Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.

     + Đã phối hợp với Cảnh sát liên bang Australia và Đại học RMIT để tổ chức một khóa bồi dưỡng phương pháp dạy tiếng Anh nâng cao cho 10 cán bộ, giảng viên của Nhà trường. Nhà trường có 01 giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ - Tin học được tham gia Khóa đào tạo cho cán bộ thực thi pháp luật khu vực Châu Á Thái Bình Dương (ARLEMP) do Tổng cục Cảnh sát, AFP, Đại học RMIT - Australia đồng tổ chức.

     + Nhà trường đã phối hợp với V02 tổ chức khóa tập huấn điều tra rửa tiền do Cảnh sát New Zealand giảng dạy từ ngày 25/02/2019 đến 01/3/2019 cho 20 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương phía Nam. Nhà trường có 04 đồng chí được tham gia Khóa tập huấn. Khóa tập huấn đã thành công tốt đẹp.

     + Nhà trường đã hoàn thành báo cáo tổng kết công tác bồi dưỡng học viên Campuchia phục vụ Kế hoạch tổng kết 40 năm đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công an cho Bộ Nội vụ Campuchia do Bộ Công an dự kiến tổ chức ra vào tháng 6/2019.

     Dự kiến hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Nhà trường thời gian tới còn gặt hái nhiều kết quả tích cực như:

     Trong tình hình sắp xếp lại các trường Công an nhân dân theo chủ trương của Bộ Công an về cơ cấu, tổ chức lại bộ máy, chức năng các đơn vị của Bộ thì công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công an cho Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia của Nhà trường sẽ được mở rộng như tăng về số lượng lớp, chỉ tiêu được Bộ giao, đối tượng được mở rộng sang đào tạo hệ trung cấp Cảnh sát nhân dân cho nước bạn. Trước mắt, Nhà trường sẽ tiếp nhận, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 03 lớp với 70 chỉ tiêu cho Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia theo Quyết định 2388/QĐ-BCA ngày 08/4/2019 của Bộ Công an trong tháng 5 và tháng 6/2019.

     Ngoài ra, Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với V02 tổ chức khóa tập huấn điều tra rửa tiền thứ hai do Cảnh sát New Zealand giảng dạy từ ngày 27/5/2019 đến 31/5/2019.

     Tuy công tác đối ngoại năm học 2018 - 2019 đã đạt được một số kết quả khả quan nhưng xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ được giao, xuất phát từ mối tương quan của Nhà trường với các trường Công an nhân dân nên các đối tác còn ít biết đến Nhà trường. Mặt khác, Nhà trường chưa có bộ phận và cán bộ chuyên trách công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, cán bộ kiêm nhiệm công tác này trên thực tế chưa được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại. Vì vậy, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Nhà trường thời gian qua còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với nhu cầu thực tiễn của công tác giáo dục - đào tạo của Nhà trường.

     Trong thời gian tới, đối ngoại và hợp tác quốc tế là một yêu cầu, xu thế tất yếu đối với ngành Công an nói chung và hệ thống các trường Công an nhân dân nói riêng. Hợp tác quốc tế sẽ diễn ra không chỉ tập trung vào giáo dục - đào tạo mà còn sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, công tác khác, không chỉ song phương mà còn đa phương, không chỉ trong khối Cảnh sát các nước mà còn các khối ngành dân sự, quân sự khác nữa. Do đó, để không bị lạc hậu, không lãng phí các nguồn lực đòi hỏi mỗi đơn vị trong đó có Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II không ngừng đổi mới phương pháp tổ chức thực hiện mà còn linh hoạt, sáng tạo trong đối ngoại và hợp tác quốc tế.

    Do đó, Nhà trường mong muốn nhận được sự quan tâm, tạo những điều kiện thuận lợi của Bộ Công an và trực tiếp là V02 trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế trong thời gian tới.

     Đồng thời, Nhà trường mong muốn Bộ Công an sớm triển khai chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các trường Công an nhân dân trên cơ sở đó tổ chức lại các đơn vị của Nhà trường trong đó có bộ phận đầu mối thực hiện công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

     Một số hình ảnh về kết quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế năm học 2018-2019 của Nhà trường:

Hội thảo quốc tế “Hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm ma túy, rửa tiền”

Hội thảo “Điều tra buôn lậu ma túy xuyên quốc gia” trong khuôn khổ Chương trình đào tạo cho cán bộ thực thi pháp luật khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Khóa đào tạo tiếng Anh nâng cao cho giảng viên các trường Công an nhân dân phía Nam

Khóa tập huấn điều tra rửa tiền thứ nhất do Cảnh sát New Zealand giảng dạy

Hoạt động tham quan, thực tế của học viên Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Bộ Nội vụ Campuchia tại Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Điều tra tội phạm hình sự cho cán bộ Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia

Sỹ quan liên lạc AFP tại TP.Hồ Chí Minh bà Marie Anderson báo cáo thực tế cho học viên chuyên ngành Cảnh sát hình sự

Trung tá, ThS. Nguyễn Trọng Toàn

Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 177
Tất cả 4,857,615