Thứ 6, 14/8/2020 15:52 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA CẢNH SÁT KINH TẾ, MÔI TRƯỜNG LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

      Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; căn cứ Thông tri số 01-TT/ĐUCA ngày 19/9/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về đại hội đảng các cấp trong CAND, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Kế hoạch số 162-KH/ĐU-T10 19/6/2020 của Đảng ủy Nhà trường về tổ chức Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Trường Cao đẳng CSND II, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thông báo số 200-TB/ĐU-T10 ngày 27/7/2020 của Đảng ủy Trường Cao đẳng CSND II về một số vấn đề công tác đảng; ngày 04/8/2020, Chi bộ cơ sở Khoa Cảnh sát kinh tế, môi trường đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

      Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Quốc - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Lê Nguyễn Quốc Việt – Trưởng phòng Chính trị cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Cảnh sát kinh tế, môi trường.

Đồng chí Nguyễn Văn Quốc - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đến dự và chúc mừng Đại hội.

     Đại hội Chi bộ Khoa Cảnh sát kinh tế, môi trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tập trung kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ I và các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bầu Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn Đại biểu của Chi bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà trường lần thứ I.

     Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Đỗ Văn Hiền – Bí thư Chi bộ đã trình bày dự thảo Báo cáo chính trị và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Khoa Cảnh sát kinh tế, môi trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua thảo luận, tiếp thu ý kiến của các đại biểu và đặc biệt là ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Quốc - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trưởng thay mặt Đảng ủy Nhà trường phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại hội đã tán thành những nội dung chính nêu trong Báo cáo chính trị của Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cụ thể, trong nhiệm kỳ vừa qua, Cấp ủy Chi bộ đã thể hiện vai trò lãnh đạo, tiên phong, gương mẫu; lãnh đạo Chi bộ, đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt, tạo tiền đề quan trọng cho công tác của Chi bộ trong những năm tiếp theo, cụ thể như sau:

     - Về công tác giảng dạy: Có 127 lượt giảng viên tham gia dạy giỏi các cấp độ, trong đó có: 2 lượt giảng viên tham gia dạy giỏi cấp Bộ; 58 lượt giảng viên tham gia hội thi dạy giỏi cấp Trường, 67 lượt giảng viên có bài dạy giỏi cấp Trường, cấp Khoa. Kết quả có 6 lượt giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp Bộ; 7 lượt giảng viên đạt giải trong Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Trường; 42 lượt giảng viên được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Trường.

     - Về công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học: Biên soạn mới 52 giáo trình, 139 tập bài giảng, tham gia biên soạn 10 sách chuyên khảo, 39 bộ bài tập, 33 ngân hàng câu hỏi, 12 chuyên đề chuyên sâu, 42 tài liệu dạy học khác.

     - Về công tác nghiên cứu khoa học: Đã chủ nhiệm 3 đề tài khoa học cấp Bộ nghiệm thu xếp loại xuất sắc; chủ nhiệm 9 đề tài khoa học cấp cơ sở xếp loại đạt yêu cầu trở lên; có 18 lược giảng viên tham gia đề tài cấp Bộ, 31 lượt giảng viên tham gia đề tài khoa học cấp Cơ sở; có 64 bài báo khoa học đăng tạp chí, 165 bài viết, nội san, kỷ yếu, đăng website, 12 công trình sáng kiến, cải tiến.

     - Về công tác luân chuyển thực tế, nghiên cứu thực tế: Có 10 giảng viên đã luân chuyển có thời hạn từ 2 đến 3 năm tại Công an các đơn vị địa phương chiếm 83,33% (trong đó có 7 giảng viên đã hoàn thành công tác luân chuyển thực tế chiếm 58,33%, có 3 giảng viên đang đi luân chuyển thực tế tại Công an các địa phương chiếm 25%); 100% giảng viên đi nghiên cứu thực tế theo quy định.

Đồng chí Đỗ Văn Hiền – Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội.

     Quán triệt và tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 17-NQ/ĐUCA ngày 28/10/2014 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 13/CT-BCA ngày 28/10/2014 của Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong CAND; nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ có trình độ cho sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Đặc biệt, đây là giai đoạn tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 12/KH-BCA về Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an. Đại hội đã biểu quyết nhiều chỉ tiêu quan trọng mà Chi bộ cơ sở Khoa Cảnh sát Kinh tế, Môi trường cần phải đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

     Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu 03 đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, bao gồm: Đồng chí Đỗ Văn Hiền – Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Hồng Phong – Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Thành Dũng - Chi ủy viên. Đại hội cũng đã bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Nhà trường gồm 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Nguyễn Văn Quốc - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chúc mừng cấp ủy Chi bộ    nhiệm kỳ 2020 - 2025.

      Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ Khoa Cảnh sát kinh tế, môi trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội là sự tập trung trí tuệ, thể hiện quyết tâm của toàn thể đảng viên Chi bộ trong việc tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tăng cường đoàn kết, mở rộng dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng các mặt công tác; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện./.

Nguyễn Hồng Phong - Khoa CSKT, MTr.

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 141
Tất cả 4,456,499