Thứ 2, 7/9/2020 16:2 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ: “QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT HÌNH SỰ CÔNG AN HUYỆN VỚI CÔNG AN XÃ TRONG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRỘM CẮP TÀI SẢN Ở CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ”

   Để nghiên cứu, khảo sát, đánh giá toàn diện về mặt lý luận và thực tiễn quan hệ phối hợp giữa Cảnh sát hình sự Công an huyện với Công an xã nhằm phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản tại các tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ, từ đó đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp này; Bộ Công an đã phê duyệt nghiên cứu đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện với Công an xã trong phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ, mã số: BC.2018.T39.035, do Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II chủ trì và đồng chí Thượng tá, ThS. Nguyễn Xuân Hà làm chủ nhiệm.
     Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, thực hiện Quyết định số 6787/QĐ-BCA, ngày 31/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an; ngày 13/8/2020, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Bộ đã họp tại Trường Đại học An ninh nhân dân để tiến hành đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện với Công an xã trong phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ, mã số: BC.2018.T39.035.

Đồng chí Thượng tá, ThS. Nguyễn Xuân Hà - Chủ nhiệm Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ báo cáo kết quả nghiên cứu.
 
     Hội đồng nghiệm thu đã nghiêm túc đánh giá kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học của Ban Chủ nhiệm đề tài, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, chỉ ra được tính cấp thiết của việc nghiên cứu nhiệm vụ khoa học, sự đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn của đề tài, đặc biệt là trong việc nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện với Công an xã trong phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Đồng thời, Hội đồng cũng chỉ ra những hạn chế của nhiệm vụ khoa học để nhiệm vụ khoa học được hoàn thiện hơn. Hội đồng đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu và tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả Đề tài khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu đạt loại Xuất sắc.

Đồng chí Thượng tá, ThS. Nguyễn Thành Trung - Phó Trưởng phòng 2, V04
- Ủy viên Thư ký Hội đồng công bố kết quả nghiệm thu

Nguyễn Xuân Hà, Vũ Mạnh Tuấn - Khoa CSHS

 

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 142
Tất cả 4,456,505