Thứ 2, 21/9/2015 0:37 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

KẾ HOẠCH XUẤT BẢN TẠP CHÍ KHOA HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN (SỐ 10 - THÁNG 7 NĂM 2015)

Căn cứ Giấy phép hoạt động báo chí in số 250/GP-BTTTT ngày 09/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông về việc xuất bản Tạp chí Khoa học Cảnh sát nhân dân;

Căn cứ Giấy phép sửa đổi, bổ sung số 01/GP-BTTTT ngày 07/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông về việc tăng kỳ xuất bản Tạp chí Khoa học Cảnh sát nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 2125/QĐ-T39-QLNCKH ngày 26/092014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học Cảnh sát nhân dân;

Căn cứ Kế hoạch số 564/KH-T39-QLNCKH ngày 31/3/2015 của Trường Cao đẳng CSND II về hoạt động của Tạp chí Khoa học Cảnh sát nhân dân năm 2015;

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II xây dựng Kế hoạch xuất bản Tạp chí Khoa học Cảnh sát nhân dân (Số 10 – Tháng 7 năm 2015) như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

Phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an về hoạt động của lực lượng Cảnh sát nhân dân; những công trình nghiên cứu khoa học của ngành Công an; phản ánh thực tiễn chiến đấu của lực lượng Cảnh sát nhân dân; những vấn đề lý luận, kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy, nghiên cứu trong quản lý và đào tạo cán bộ lực lượng Cảnh sát nhân dân nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học và công tác giáo dục đào tạo.

2. Yêu cầu

Các công trình nghiên cứu, bài viết phải đảm bảo tính khoa học và tuân thủ quy định về thể lệ đăng bài viết trên Tạp chí Khoa học Cảnh sát nhân dân.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA GỬI BÀI VIẾT

- Cán bộ, giảng viên và học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.

- Cán bộ, giảng viên, giáo viên và học viên các học viện, trường Công an nhân dân.

- Các nhà khoa học, cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị Công an trực thuộc Bộ và địa phương.

III. SỐ LƯỢNG, THỂ THỨC XUẤT BẢN

- Số lượng xuất bản: 500 quyển.

- Thể thức xuất bản: Khổ 19cm x 27cm, ép keo; Bìa 4 màu, ép PE bóng; 100 – 120 trang ruột.

IV. NỘI DUNG CỦA TẠP CHÍ

a. Nội dung chính của các số tạp chí:

- Các vấn đề về tuyên truyền, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa”; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội.

- Những việc làm tốt, cách làm hay, những khó khăn vất vả, sự cống hiến, hy sinh trong công tác, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

- Các vấn đề liên quan đến việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục – đào tạo trong lực lượng Công an nhân dân. Đặc biệt các bài viết về việc hoàn thiện chương trình, phương pháp tổ chứcđào tạo tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II để phù hợp với nhu cầu của xã hội trong tình hình mới.

- Các vấn đề liên quan đến pháp luật trong nước và quốc tế, thực tiễn vận dụng pháp luật trong công tác của lực lượng Công an nhân dân.

- Các bài viết về lý luận nghiệp vụ và thực tiễn công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật của lực lượng lực lượng Cảnh sát nhân dân; những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh đối với các loại tội phạm cụ thể.

b. Ngoài các nội dung trên, tạp chí ưu tiên các bài viết về các chủ đề sau:

- Chủ đề: “Chủ động, sáng tạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II nhiệm kỳ 2015 - 2020”. Nội dung: Triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng CSND II.

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Từ 22/6/2015 đến 5/8/2015: gửi kế hoạch; nhận bài viết.

- Từ 10/8/2015 đến 18/8/2015: mời phản biện độc lập và biên tập nội dung bài viết.

- Từ 20/8/2015 đến 24/8/2015: thiết kế bản thảo Tạp chí.

- Từ 25/8/2015 đến 1/9/2015: in Tạp chí.

- Ngày 1/9/2015: phát hành Tạp chí.

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 283
Tất cả 5,709,251