Thứ 4, 27/10/2021 20:33 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH: “PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG”

     Ngày 26/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương tổ chức nghiệm thu cấp tỉnh đề tài: “Phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương”, do TS. Vũ Duy Công – Trưởng phòng, Trường Cao đẳng CSND II và PGS. TS. Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đồng chủ nhiệm, Trường Cao đẳng CSND II làm cơ quan chủ trì thực hiện.

TS. Vũ Duy Công - Đại diện Ban Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu đề tài.     

     Đại diện Ban Chủ nhiệm đề tài, TS. Vũ Duy Công đã trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài. Ban Chủ nhiệm đề tài đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài, đó là: nghiên cứu làm rõ các vấn đề lý luận có liên quan đến phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai; khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương; dự báo và đề xuất các giải pháp, kiến nghị phù hợp nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thiếu tướng, PGS, TS. Đặng Văn Đoài – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học ANND, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu mở đầu buổi nghiệm thu.   

     Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đã đánh giá các kết quả nghiên cứu của Ban Chủ nhiệm đề tài, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp và đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài tiến hành chỉnh sửa một số nội dung của báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, trong đó cần chú ý đến tính thực tiễn và khả thi của những giải pháp phù hợp với địa bàn của tỉnh Bình Dương. Hội đồng thống nhất nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài./.

Trần Nam - P. HCTH

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 149
Tất cả 5,709,096