Thứ 2, 12/9/2022 11:44 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Phát hiện và xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vi phạm quy định về nồng độ cồn theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh”

     Ngày 07/9/2022, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở của Trường Cao đẳng CSND II đã tiến hành họp nghiệm thu đề tài: “Phát hiện và xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vi phạm quy định về nồng độ cồn theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh”, mã số SNV.2021.T10.067 do Khoa Cảnh sát giao thông chủ trì và đồng chí Thượng tá, ThS Lê Chí Cường – Phó Giám đốc TTDN, ĐT và SHLX làm chủ nhiệm.
     Ban chủ nhiệm đã nghiên cứu những vấn đề lý luận, đặc điểm tình hình có liên quan, tổ chức lực lượng, phương tiện, thực trạng phát hiện và xử lý đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vi phạm quy định về nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đưa ra các dự báo và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

     Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Ban chủ nhiệm. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đạt được thì về số lượng sản phẩm của đề tài còn thiếu 01 bài báo được đăng trên tạp chí, Hội đồng cũng đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện đề tài đối với một số nội dung.
     Kết luận phiên họp, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng nghiên cứu, khắc phục khó khăn của Ban chủ nhiệm để thực hiện thành công đề tài. Đồng chí chủ tịch Hội đồng cũng đề nghị Ban chủ nhiệm nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định, đồng thời chỉnh sửa lại đề tài nghiên cứu để đảm bảo chất lượng tốt nhất.
     Căn cứ quy định, yêu cầu về số lượng, chất lượng sản phẩm của đề tài, Hội đồng thống nhất đánh giá kết quả nghiệm thu đề tài ở mức đạt yêu cầu.
Văn Công - P. QLĐT

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 332
Tất cả 5,709,301