Thứ 2, 12/9/2022 11:48 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Bảo đảm an ninh, trật tự theo chức năng của Công an xâp xã tỉnh Sóc Trăng”

     Ngày 08/9/2022, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở Trường Cao đẳng CSND II đã tiến hành họp nghiệm thu đề tài: “Bảo đảm an ninh, trật tự theo chức năng của Công an cấp xã tỉnh Sóc Trăng”, mã số SNV.2021.T10.071 do Khoa QLHC về TTXH chủ trì và đồng chí Đại úy, ThS Võ Minh Cảnh – Giáo viên Khoa QLHC về TTXH làm chủ nhiệm.
      Đề tài đã nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận, đặc điểm tình hình có liên quan; tổ chức lực lượng, cơ sở vật chất và thực trạng, cũng như đưa ra các dự báo và giải pháp có hiệu quả để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự vùng đồng bào Khmer theo chức năng của Công an cấp xã tỉnh Sóc Trăng.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

     Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đánh giá đây là một đề tài khó nghiên cứu, việc thu thập số liệu và tài liệu có liên quan gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Ban chủ nhiệm đề tài đã nỗ lực, cố gắng nghiên cứu, khắc phục khó khăn để thực hiện thành công đề tài. Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Ban chủ nhiệm và đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện một số nội dung.
     Kết luận phiên họp, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu đề tài. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng cũng đề nghị Ban chủ nhiệm nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đồng thời chỉnh sửa lại đề tài nghiên cứu để đảm bảo chất lượng tốt nhất.
     Căn cứ quy định, yêu cầu về số lượng, chất lượng sản phẩm của đề tài, Hội đồng thống nhất đánh giá kết quả nghiệm thu đề tài ở mức xuất sắc.
Văn Công - P. QLĐT

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 258
Tất cả 5,945,185