Thứ 2, 21/11/2022 16:49 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

HỘI NGHỊ THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

     Ngày 11/11/2022, Đảng bộ Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II đã tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 56/NQ-TW ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 15/CT-TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư.
     Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Nghi Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí trong Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên.
    Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Nghi Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với các nội dung chính: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; kết luận về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; xem xét và quyết định thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm…

Đồng chí Bùi Nghi Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương VI, Khóa XIII

     Hội nghị cũng được nghe đồng chí báo cáo viên quán triệt nội dung Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045” và Chỉ thị số 15/CT-TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về “Công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030”. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác ngoại giao kinh tế; công tác bảo mật, an toàn thông tin trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền thông minh.

Đồng chí Trương Hoài Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phổ biến nội dung Nghị quyết số 56/NQ-TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 15/CT-TW của Ban Bí thư

     Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy yêu cầu cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị phải tiếp tục quán triệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong chi bộ, đơn vị để thống nhất về nhận thức và hành động.
Hữu Nam - P. Chính trị

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 186
Tất cả 5,845,274