Thứ 3, 16/5/2023 8:39 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN THẬT SỰ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, CHÍNH QUY, TINH NHUỆ, HIỆN ĐẠI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

     Ngày 08/5/2023, Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo – Trường Cao đẳng CSND II tổ chức sinh hoạt chuyên đề:“Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Buổi sinh hoạt nhằm riển khai có hiệu quả, thiết thực Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” (Nghị quyết số 12); Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA ngày 25/5/2022 của Đảng uỷ Công an Trung ương về triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị (Kế hoạch số 118) và Kế hoạch số 1331-KH/ĐU ngày 01/7/2022 của Đảng uỷ Trường Cao đẳng CSND II về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng uỷ Công an Trung ương.

Đ/c Vũ Duy Công – Bí thư Chi bộ, Chủ trì buổi sinh hoạt

     Tại buổi sinh hoạt, các ý kiến tham luận và các bài phát biểu của các đảng viên trong Chi bộ đã phân tích, làm rõ nội hàm và yêu cầu của xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vị trí, vai trò của công tác giáo dục đào tạo trong Công an nhân dân nói chung, của Nhà trường nói riêng. Đồng thời, làm rõ vai trò của Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo đối với việc lãnh đạo công tác tham mưu cho hoạt động giáo dục của Nhà trường, đánh giá khách quan yêu cầu, nhiệm vụ trong của công tác giáo dục đào tạo trong tình hình mới. Trên cơ sở đó đề ra những phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo cho từng hoạt động chuyên môn của đơn vị, những định hướng trong xây dựng cấp uỷ, chi bộ ngày càng đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục đào tạo của Nhà trường. Ngoài ra, Chi bộ cũng thảo luận đưa ra những định hướng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của từng đảng viên phù hợp với năng lực, sở trường và đảm bảo yêu cầu đến năm 2030 đạt được mục tiêu “lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị.

Các đảng viên trong Chi bộ phát biểu ý kiến tham luận

     Kết luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Vũ Duy Công - Bí thư Chi bộ khẳng định các nội dung tham luận là đúng đắn, phù hợp, có căn cứ khoa học và Chi bộ sẽ tổng hợp, hoàn thiện đưa vào nghị quyết của chi bộ để hiện thực hoá trong thời gian tới.
 
Văn Thịnh - P. QLĐT

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 81
Tất cả 6,151,186