Thứ 4, 16/8/2023 16:23 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2023

     Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023, ngày 12/5/2023, Trường Cao đẳng CSND II đã ban hành Kế hoạch số 1208/KH-T10 về việc triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023. Trên cơ sở đó, Nhà trường đã phối hợp với Cục Đào tạo - Bộ Công an mở 04 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4. Thời gian mở lớp 1 và lớp 2 từ ngày 21/6/2023 đến ngày 7/8/2023; lớp 3 và lớp 4 dự kiến từ ngày 14/8/2023.
    Nội dung bồi dưỡng gồm 07 chuyên đề theo Quyết định số 4402/QĐ-BCA ngày 01/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an. Đây là những kiến thức quan trọng, cơ bản giúp học viên có những hiểu biết về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, cũng cố quốc phòng an ninh, kết hợp quốc phòng an ninh với đối ngoại sau khi ra trường. Ngoài ra, để cung cấp cho học viên những kiến thức thực tiễn, Nhà trường đã tổ chức mời báo cáo viên tại địa phương về báo báo thực tế cho học viên.

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2023

Công Quận - P.QLĐT

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 133
Tất cả 6,371,454