Thứ 5, 10/9/2015 16:23 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC "85 NĂM - VỮNG BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG (1930- 2015)"

 

BAN CHỈ ĐẠO - BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

 

DANH MỤC BÀI VIẾT

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG

1. LỊCH SỬ 85 NĂM TRƯỞNG THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

2. ĐẢNG TỰ ĐỔI MỚI, TỰ CHỈNH ĐỐN THEO BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA THỜI ĐẠI

3. TẬP TRUNG DÂN CHỦ - NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC CƠ BẢN CỦA ĐẢNG

4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC SINH HOẠT CHI BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CSND II TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

5. NÂNG CAO VIỆC PHÁT TRIỂN ĐẢNG CHO HỌC VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CSND II

6. MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG LÀ NỀN TẢNG THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG AN TỈNH BẠC LIÊU

 

PHẦN 2: NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

7. NHẬN THỨC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

8. SỰ PHÁT TRIỂN QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG TA VỀ MÔ HÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XI

9. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

10. TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG “ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI” CHO THẾ HỆ TRẺ HIỆN NAY THEO MỤC TIÊU, LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

PHẦN 3: NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG QUỐC PHÒNG – AN NINH

11. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ QUỐC PHÒNG – AN NINH

12. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VẬN DỤNG LINH HOẠT, SÁNG TẠO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ AN NINH, QUỐC PHÒNG

13. GIỮ VỮNG NGUYÊN TẮC ĐẢNG LÃNH ĐẠO SỰ NGHIỆP QUỐC PHÒNG - AN NINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

14. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN VỮNG MẠNH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

15. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TƯ DUY MỚI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ MỤC TIÊU BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

16. VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA VÀ GIỮ GÌN TRẬT TỰ - AN TOÀN XÃ HỘI CỦA LỰC LƯỢNG CAND

17. LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

PHẦN 4: NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ NGOẠI GIAO

 

PHẦN 5: NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

22. QUAN ĐIỂM “GIÁO DỤC LÀ QUỐC SÁCH HÀNG ĐẦU” CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

23. ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

24. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CSND II TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

25. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CSND II ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THEO NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XI

 

PHẦN 6: NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

26. QUAN ĐIỂM LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC THANH NIÊN CỦA ĐẢNG QUA CÁC THỜI KỲ VÀ VIỆC THỰC HIỆN QUAN ĐIỂM NÀY HIỆN NAY TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II

27. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II

28. VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NIỀM TIN CỦA TUỔI TRẺ

29. TUỔI TRẺ HỌC VIÊN CÔNG AN NHÂN DÂN DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Nguồn: Trần Nam- Phòng Quản lý NCKH, T39

            Vinh Tùng - Phòng Quản lý NCKH, T39

 

 

 

 

 

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 98
Tất cả 4,913,152