Thứ 5, 12/11/2015 16:40 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

GIAO BAN CÔNG TÁC HẬU CẦN, KỸ THUẬT, TÀI CHÍNH CÁC TRƯỜNG CAND NĂM 2015

     Chiều 11/11/2015, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính các trường Công an nhân dân (CAND) năm 2015. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chỉ đạo Hội nghị.

     Cùng dự có Thượng tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND…

     Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính có vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong các trường CAND, cùng với hai yếu tố quan trọng khác là đội ngũ giáo viên và chương trình, giáo trình đào tạo. Trong những năm qua, mặc dù ngân sách còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm đầu tư và cùng với sự nỗ lực của các trường, công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính trong các trường CAND đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những thành tích đáng kể. Nhiều trường đã tích cực xin cấp đất mới, mở rộng diện tích, hoàn thiện thủ tục cấp sổ đỏ để làm cơ sở đề nghị phê duyệt quy hoạch, đầu tư xây dựng theo quy mô đã xác định; một số trường đã chủ động sáng tạo trong việc huy động nguồn vốn, triển khai các dự án, hạng mục công trình đảm bảo chất lượng, định mức đầu tư, đảm bảo tiến độ các dự án xây dựng cơ bản theo kế hoạch; tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai thực hiện các dự án về tăng cường cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật…

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu tại Hội nghị.

     Ngày 22/7/2011, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phê duyệt Đề án 1229 Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng giáo dục đào tạo của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND. Đề án có vai trò quan trọng trong việc định hướng phát triển giáo dục, đào tạo trong CAND, là tiền đề và cơ sở pháp lý cho việc tổ chức đầu tư xây dựng và triển khai quy hoạch tổng thể, đầu tư phát triển hệ thống các trường, trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ theo tiêu chuẩn quốc gia…Để triển khai thực hiện Đề án trên, ngày 20/3/2013, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định phê duyệt Đề án “Đầu tư phát triển hệ thống các trường, trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ trong CAND đến năm 2020”, với mục tiêu: Quy hoạch đầu tư xây dựng các trường, trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ trong CAND đảm bảo các tiêu chí quy định về diện tích đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, đồ dùng học tập, phù hợp với bậc học, cấp học; với quy mô và nhiệm vụ của từng trường đến năm 2020.


     Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh một số nội dung về công tác quy hoạch xây dựng, tổ chức quản lý và sử dụng ngân sách dành cho giáo dục và đào tạo; các học viện, trường CAND cần bám sát các đề án thành phần thuộc Đề án 1229, các Chương trình phát triển giáo dục, đào tạo trong CAND, hướng dẫn thực hiện của các cơ quan chức năng, đặc biệt là quy mô đào tạo trong trường và ngoài trường sau khi được Bộ trưởng quyết định phê duyệt điều chỉnh để hoàn thiện Đề án phát triển nhà trường đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030. Các đơn vị chức năng của Bộ căn cứ vào kế hoạch phát triển của các trường, trong khả năng nguồn ngân sách hằng năm của Bô, ưu tiên bố trí vốn xây dựng các hạng mục công trình mang tính cấp thiết, nhằm cải thiện điều kiện ăn ở, học tập sinh hoạt của cán bộ giáo viên, học sinh các trường CAND.


     Về công tác quản lý, huy động, sử dụng nguồn vốn cần báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng tài sản và quyền sử dụng đất tại vị trí các trường hiện có nhưng không thuộc diện quy hoạch trong dự án để lấy vốn tái đầu tư xây dựng tại vị trí mới; tranh thủ sự hỗ trợ của các địa phương nơi trường đóng quân trong việc đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị dạy học. Các trường CAND cần tập trung khai thác sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật dạy học hiện có; đồng thời xây dựng các kế hoạch, các đề án, dự án đầu tư tập trung, phù hợp với xu thế phát triển của nhà trường và đảm bảo sự đồng bộ, hiện đại. Chú trọng nâng cao trình độ, khả năng vận hành sử dụng trang thiết bị dạy học cho đội ngũ giáo viên, cán bộ và nhân viên quản lý; bên cạnh đó phải tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ làm công tác hậu cần, tài chính; cần nghiên cứu củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy hậu cần, tài chính trong các trường CAND; phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác hậu cần, tài chính đủ về số lượng, có năng lực, trình độ thực hiện tốt công tác tham mưu, quản lý hậu cần, tài chính, nhất là trong quản lý các dự án xây dựng. Các đơn vị chức năng của Bộ cần nghiên cứu xây dựng cơ chế tăng nguồn đầu tư cơ sở vật chất cho các trường CAND. Đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, đào tạo; tranh thủ sự ủng hộ của các ban, ngành, địa phương và các tổ chức quốc tế. Nghiên cứu triển khai các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thư viện, thao trường, bãi tập, phòng học chuyên dụng, phòng thí nghiệm chuyên sâu, trung tâm thực hành nghiệp vụ với những trang thiết bị hiện đại, cần thiết phục vụ công tác đào tạo kỹ năng thực hành, nghề nghiệp cho cán bộ, chiếnsĩ./.


Nguồn: Tuấn Giao - Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (http://www.mps.gov.vn/)

Người sưu tầm: Trọng Toàn – Phòng QLNCKH T39

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 402
Tất cả 5,617,459