Thứ 7, 12/9/2015 10:28 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Thông tư số 15/2009/TT-BCA-C11 ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Bộ Công an

Thông tư gồm các phụ lục và mẫu sau:

1. Phụ Lục Số 01: Chương Trình Đào Tạo Lái Xe Cơ Giới Đường Bộ

 2. Phụ Lục Số 02: Sát Hạch Kỹ Năng Lái Xe Trong Hình Hạng A1, A2 (04 Hình Thi Liên Hoàn Và Cách Chấm Lỗi, Trừ Điểm)

 3. Phụ Lục Số 03: Sát Hạch Kỹ Năng Lái Xe Trong Hình Hạng A3, A4 (01 Bài Thi Và Cách Chấm Lỗi, Trừ Điểm)

 4. Phụ Lục Số 04: Sát Hạch Lái Xe Kỹ Năng Trong Hình Hạng B1, B2, C, D, E (10 Hình Thi Liên Hoàn Và Cách Chấm Lỗi, Trừ Điểm)

 5. Phụ Lục Số 05: Sát Hạch Kỹ Năng Lái Xe Trong Hình Hạng Fb2, Fc, Fd Và Fe (01 Bài Thi Và Cách Chấm Lỗi, Trừ Điểm)

 6. Phụ Lục Số 06: Sát Hạch Kỹ Năng Lái Xe Trên Đường Trường (Cách Chấm Lỗi, Trừ Điểm)
 

Xem chi tiết tại đây

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 158
Tất cả 4,733,613