Thứ 5, 19/5/2016 14:28 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VỀ ĐỀ TÀI: “NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II” Ở CẤP KHOA - BỘ MÔN ĐẠT LOẠI XUẤT SẮC

     Với phương châm tạo ra ngày càng nhiều: “sân chơi bổ ích” và cơ hội cho sinh viên phát triển tư duy sáng tạo, nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học… Vào lúc 8 giờ 30, ngày 16 tháng 5 năm 2016, tại Phòng Hội thảo - Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II đã tổ chức họp Hội đồng Đánh giá Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ở cấp Khoa - Bộ môn đối với Đề tài khoa học: “Nâng cao hiệu quả tự học của học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II” do Sinh viên Đoàn Hải An nghiên cứu, thực hiện và ThS. Đinh Ngọc Hạnh - Tổ trưởng Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học là người hướng dẫn khoa học cho sinh viên thực hiện Đề tài đã được thành lập theo Quyết định số 909/QĐ-T39-QLNCKH của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II ký ngày 8 tháng 5 năm 2016.

     Theo đó, Hội đồng đánh giá Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Sinh viên Đoàn Hải An ở cấp Khoa - Bộ môn đã tiến hành họp với những thành viên có tên sau: Đồng chí Thiếu tá, TS. Vũ Duy Công - Trưởng Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học - Chủ tịch Hội đồng, Đồng chí Đại tá Phan Văn Toán - Trưởng Phòng Quản lý học viên làm Ủy viên phản biện; các Ủy viên Hội đồng gồm: TS. Nguyễn Đức Bằng - Phó trưởng Phòng QLNCKH, ThS. Trịnh Minh Đức - Phó trưởng Phòng QLNCKH, CN. Trần Hoàn Nam - Tổ trưởng Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học, ThS. Đỗ Tiến Dũng - Phó Tổ trưởng Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học và CN. Hồ Thị Thúy An - Cán bộ Phòng QLNCKH làm Ủy viên Thư ký Hội đồng. Bên cạnh đó, tại buổi nghiệm thu, đánh giá Chuyên đề còn có sự hiện diện của Giảng viên, ThS. Đinh Ngọc Hạnh - Tổ trưởng Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học là người hướng dẫn khoa học cho sinh viên thực hiện Đề tài.                                     

     Theo quy định, tại buổi họp đánh giá Đề tài, sinh viên có khoảng 10 phút để trình bày trước Hội đồng về tính cấp thiết của việc lựa chọn Đề tài, quá trình nghiên cứu, thu thập tài liệu để thực hiện Đề tài cũng như những kết quả nghiên cứu mà Đề tài khoa học đã đạt được. Sau khi Đồng chí Hồ Thị Thúy An - Ủy viên Thư ký Hội đồng công bố Quyết định của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng, Đồng chí: Thiếu tá, TS. Vũ Duy Công - Chủ tịch Hội đồng mời Người hướng dẫn khoa học cho sinh viên thực hiện Đề tài, Giảng viên ThS. Đinh Ngọc Hạnh - Tổ trưởng Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học phát biểu tóm tắt về quá trình cộng tác giữa Người hướng dẫn khoa học và sinh viên thực hiện Đề tài. Sau phần trình bày của Người hướng dẫn khoa học, để có cơ sở giúp Đồng chí Chủ tịch Hội đồng đưa ra lời nhận xét, đánh giá và kết luận về những thành quả mà Đề tài đã đạt được cũng như những mặt hạn chế, thiếu sót của Đề tài mà Sinh viên cần nghiêm túc tiếp tiếp thu để xin ý kiến của Người hướng dẫn khoa học tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện… Chủ tịch Hội đồng đã mời Đồng chí Đại tá Phan Văn Toán - Ủy viên phản biện; các Ủy viên Hội đồng phát biểu, đánh giá về kết quả nghiên cứu của Đề tài

Sinh viên Đoàn Hải An trình bày quá trình và kết quả nghiên cứu của Đề tài trước Hội đồng. Nguồn: Đức Bằng - Phòng QL.NCKH, T39

 

Đồng chí  Đại tá Phan Văn Toán - Ủy viên phản biện đang nhận xét, đánh giá Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Đoàn Hải An. 

Nguồn: Đức Bằng - Phòng QL.NCKH, T39

 

 

Người hướng dẫn khoa học và sinh viên nghiên cứu Đề tài Nguồn: Đức Bằng - Phòng QL.NCKH, T39

     Theo đó, rất nhiều ý kiến nhận xét, đánh giá đã được các đồng chí trong Hội đồng đưa ra. Tuy nhiên, tổng kết lại, Thiếu tá, TS. Vũ Duy Công - Chủ tịch Hội đồng đã kết luận như sau:

Đồng chí Thiếu tá, TS. Vũ Duy Công - Chủ tịch Hội đồng tổng kết, đánh giá các ý kiến của các thành viên Hội đồng và đưa ra kết luận chung về Đề tài. Nguồn: Đức Bằng - Phòng QL.NCKH, T39

     Với kết cấu chính của Đề tài khoa học  gồm 2 chương và 9 tiết, Đề tài đã giải quyết được một số vấn đề cơ bản, trọng tâm của một Đề tài khoa học cần đạt được như: Đưa ra được cơ sở nhận thức lý luận chung về hoạt động tự học và đặc điểm, tình hình tự học của sinh viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II. Qua đó, Đề tài khoa học do sinh viên Đoàn Hải An thực hiện đã đưa ra được một số đề xuất thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tự học của học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II trong thời gian tới… 

     Đề tài là một công trình nghiên cứu có ý nghĩa cả trên phương diện lý luận và thực tiễn mặc dù vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót cần chỉnh sửa, bổ sung như: Tên của Chương 2 nên chỉnh sửa thành: “Một số đề xuất góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tự học của học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II”, trong phần Tổng quan nghiên cứu của Đề tài không nên viện dẫn một số công trình đã được nghiên cứu quá lâu dẫn đến tính thời sự bị hạn chế, Đề tài cần tăng thêm số lượng sinh viên được điều tra, khảo sát nhằm tăng thêm giá trị thực tiễn đối với những kết luận khoa học được rút ra bằng phương pháp điều tra xã hội học, hình thức của Đề tài chưa được trình bày theo đúng quy định chung và còn một số lỗi chính tả cần được chỉnh sửa…

     Tóm lại, trong quá trình nghiên cứu Đề tài, sinh viên Đoàn Hải An đã tích cực tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu, chủ động tham khảo ý kiến của Người hướng dẫn khoa học và những thầy, cô giáo có chuyên môn sâu về lĩnh vực Đề tài cần nghiên cứu. Đây là Đề tài mang tính thời sự cao và rất thiết thực đối với hoạt động nghiên cứu, tự học của học viên các trường Công an nhân dân nói chung và học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II nói riêng. Kết quả đánh giá Đề tài đạt điểm trung bình là 9,23 (xếp loại xuất sắc), Đề tài được đề xuất tham gia xét giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học ở cấp Trường.

 

Đức Bằng - Phòng QL.NCKH, T39

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 167
Tất cả 5,520,626