Thứ 3, 9/5/2017 17:8 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ

     Vào lúc 13 giờ 30, ngày 4 tháng 5 năm 2017, Hội đồng nghiệm thu cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống tội phạm sản xuất trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trên địa bàn miền Đông Nam Bộ” do Đồng chí Thượng tá, TS. Huỳnh Văn Em làm Chủ nhiệm đã tiến hành họp với 9 thành viên do đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS. Vũ Đức Khiển - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II - Chủ tịch Hội đồng. Tại buổi nghiệm thu, đánh giá đề tài cũng có mặt của các thành viên trong Ban chủ nhiệm đề tài và một số đại biểu khách mời.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS. Vũ Đức Khiển - Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi nghiệm thu  (Ảnh: : Đức Bằng)

 

 

Đồng chí Thượng tá, TS. Huỳnh Văn Em đang trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài (Ảnh:: Đức Bằng)

 

Đồng chí Thượng tá, TS. Huỳnh Văn Em và Ban Chủ nhiệm đề tài tại buổi nghiệm thu (Ảnh: Đức Bằng)

 

Các đồng chí thành viên Hội đồng tại buổi nghiệm thu

(Ảnh: Đức Bằng)

     Buổi nghiệm thu, đánh giá Cơ sở của đề tài cấp Bộ: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống tội phạm sản xuất trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trên địa bàn miền Đông Nam Bộ” diễn ra trang trọng và theo đúng quy định, trình tự. Sau khi Ủy viên Thư ký Hội đồng công bố Quyết định của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng thực hiện các bước điều hành buổi nghiệm thu đánh giá Đề tài và đề nghị Chủ nhiệm đề tài đại diện cho Ban Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt quá trình nghiên cứu, thu thập tài liệu, phân công các thành viên trong Ban Chủ nhiệm thực hiện Đề tài, quá trình tiếp thu và chỉnh sửa sau những ý kiến góp ý của nhiều chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài Trường. Sau khi Đồng chí Huỳnh Văn Em - Chủ nhiệm đề tài trình bày xong phần báo cáo tóm tắt quá trình nghiên cứu đề tài, để có cơ sở nhận xét, đánh giá và kết luận đối với Đề tài, Đồng chí Chủ tịch Hội đồng mời các đồng chí Ủy viên phản biện, ủy viên Hội đồng nhận xét, đánh giá về những ưu, nhược điểm của Đề tài… Theo đó, nhiều ý kiến nhận xét, đánh giá đã được các đồng chí Ủy viên Hội đồng đưa ra. Cuối cùng, Đồng chí PGS, TS. Vũ Đức Khiển - Chủ tịch Hội đồng đã kết luận:

     Tuy còn một số hạn chế, thiếu sót trong Đề tài như: Tính cấp thiết chưa làm rõ được lý do lựa chọn Đề tài; phần mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của Đề tài còn trùng nhau; nhiều công trình nghiên cứu được viện dẫn trong phần tổng quan về tình hình nghiên nhưng chưa được phân tích rõ những ưu điểm và hạn chế, thiếu sót; số liệu chưa thống nhất ở các chương; thiếu giải pháp về mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy với các lực lượng trong và ngoài Ngành để phòng, chống tội phạm sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn miền Đông Nam Bộ; hình thức của Đề tài chưa được trình bày theo đúng quy định… Tuy nhiên, Đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống tội phạm sản xuất trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trên địa bàn miền Đông Nam Bộ” do Đồng chí Huỳnh Văn Em làm Chủ nhiệm về cơ bản đã hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu được đặt ra, Đề tài có bố cục hợp lý và phù hợp với kết cấu của Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Đề tài đã trình bày tương đối đầy đủ phần tổng quan nghiên cứu với nhiều công trình nghiên cứu gần nhất đã được công bố... Đặc biệt, Đề tài đã chỉ rõ một số điểm tồn tại, hạn chế thiếu sót trong công tác phòng, chống tội phạm sản xuất trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trên địa bàn miền Đông Nam Bộ trong tình hình hiện nay… Qua đó, Ban Chủ nhiệm đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống tội phạm sản xuất trái phép chất ma túy theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trên địa bàn miền Đông Nam Bộ trong thời gian tới.  

Sau khi Hội đồng họp riêng với tổng số 9 thành viên trong Hội đồng tiến hành bỏ phiếu, kết quả: 9/9 phiếu hợp lệ (chiếm 100%) tổng số thành viên của Hội đồng đánh giá Đề tài ở mức “đạt”. Như vậy, với kết quả trên cho thấy Hội đồng đã đánh giá cao về kết quả nghiên cứu của Đề tài cấp Bộ: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống tội phạm sản xuất trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trên địa bàn miền Đông Nam Bộ” do Đồng chí Thượng tá, TS. Huỳnh Văn Em làm Chủ nhiệm. Hội đồng cũng yêu cầu Ban Chủ nhiệm nhanh chóng tiếp thu, chỉnh sửa theo góp ý để đăng ký nghiệm thu cấp Bộ.

 

Đức Bằng - Phòng QLNCKH - T39

 

                                          

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 266
Tất cả 4,634,337