Thứ 5, 17/9/2015 15:3 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

TẠP CHÍ KHOA HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN (SỐ 1 - QÚY 3 NĂM 2013)

Trang bìa 1,4 tạp chí

Trang bìa 2,3 tạp chí

Mục lục

 

1. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Đại tá, PGS, TS. Bùi Minh Giám

 

2. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG 36 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II

Đại tá, ThS. Nguyễn Đình Dũng

 

3. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO GẮN VỚI BỐ TRÍ SỬ DỤNG CÁN BỘ TRONG CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Thiếu tướng, ThS. Nguyễn Minh Thuấn

 

4. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ MỚI CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II

Đại tá, TS. Vũ Đức Khiển

 

5. ĐỔI MỚI QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ YÊU CẦU PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

Đại tá, PGS, TS. Cấn Văn Chúc

 

6. NÂNG CAO NĂNG LỰC GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II

Đại tá, ThS. Lê Tỵ

 

7. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC MÔN CHÍNH TRỊ

Thiếu tá, TS. Trương Hoài Phương

Xem nội dung bài viết tại đây

 

8. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI

Thượng úy, CN. Đinh Ngọc Hạnh

Xem nội dung bài viết tại đây

 

9. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA THEO ĐỊNH HƯỚNG CẢI CÁCH TƯ PHÁP

Đại úy, ThS. Vũ Duy Công

Xem nội dung bài viết tại đây

 

10. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CHỨNG MINH CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM

Thượng úy, ThS. Trịnh Thị Thu Thủy

Xem nội dung bài viết tại đây

 

11. MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ VIỆC QUY ĐỊNH PHÁP NHÂN LÀ CHỦ THỂ CỦA TỘI PHẠM TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN NAY

Trung úy, CN. Nguyễn Hoàng Yên

Xem nội dung bài viết tại đây

 

12. NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM DO NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN THỰC HIỆN CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Đại tá, ThS. Nguyễn Văn Hùng

 

13. PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN MỚI CỦA TỘI PHẠM TRỘM CẮP TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH

Đại tá, ThS. Lê Trung Hải

 

14. NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CÔNG TÁC SƯU TRA CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Đại tá, PGS, TS. Phạm Quang Phúc

Đại úy, ThS. Nguyễn Minh Tuấn

 

15. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐIỀU TRA CƠ BẢN CỦA CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG

Thiếu tá, ThS. Nguyễn Xuân Thành

Đại úy, ThS. Nguyễn Hữu Nam

 

16. MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG TRONG XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH CÓ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

Trung tá, ThS. Lê Thanh Hóa

 

17. TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN CỦA TÌNH TRẠNG TỘI PHẠM VẬN CHUYỂN, MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY QUA TUYẾN HÀNG KHÔNG

Đại tá, ThS. Nguyễn Duy Chính

 

18. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN TỘI PHẠM VỀ MA TÚY TRÊN TUYẾN BIÊN GIỚI VIỆT NAM - CAMPUCHIA

Đại úy, ThS. Nguyễn Việt Khải

Thượng úy, ThS. Trương Tuấn Dũng

 

19. CHIẾN THUẬT KHÁM XÉT TRONG ĐIỀU TRA CÁC VỤ MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VỀ MA TÚY - CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trung tá, ThS. Huỳnh Văn Em

 

20. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM TRỘM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI MIỀN TÂY NAM BỘ

Thượng tá, ThS. Huỳnh Uy Long

Đại úy, ThS. Lê Thị Lợi

 

21. NGUYÊN NHÂN, ĐIỀU KIỆN CỦA TỘI PHẠM VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

Đại úy, ThS. Nguyễn Đức Bằng

 

22. MỘT SỐ THỦ ĐOẠN PHỔ BIẾN CỦA TỘI PHẠM CƯỚP TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Đại úy, ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

 

23. NHỮNG VẤN ĐỀ PHỨC TẠP TRONG CÁC VỤ TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thiếu tá, ThS. Nguyễn Khỏe

Thượng úy, CN. Hồ Hữu Phước

 

24. XÁC MINH HIỀM NGHI - QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN THIỆN VỀ LÝ LUẬN NGHIỆP VỤ

Đại tá, ThS. Nguyễn Văn Khôi

 

25. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VỀ MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thiếu tá, ThS. Nguyễn Tấn Thương

Thượng úy, CN. Trần Văn Thành

 

26. MỘT SỐ YÊU CẦU ĐẶT RA TRONG RÈN LUYỆN PHONG CÁCH ỨNG XỬ CỦA HỌC VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II

Thiếu úy, CN. Hoàng Thị Loan

 

27. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP HỌC TỪ MỚI TIẾNG ANH CHO HỌC VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ

Đại úy, CN. Dương Thục Phương

 

28. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐẢM BẢO AN TOÀN DỮ LIỆU TRÊN MÁY TÍNH

Trung úy, KS. Lê Văn Linh

Trung úy, CN. Lê Văn Bình

 

Nguồn: Trần Hoàn Nam - Phòng Quản lý NCKH, T39

  Liên kết Website

  Thống kê

Trực tuyến 167
Tất cả 4,913,221